| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > VAT 2011 - przewodnik po nowelizacji z 18 marca

VAT 2011 - przewodnik po nowelizacji z 18 marca

Sejm uchwalił ostatecznie 18 marca 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Poniżej zaprezentujemy najważniejsze zmiany jakie wynikają z ww. aktu w zakresie rozliczeń podatku VAT. Ustawa ta została już opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 64, poz. 332.

a) użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza jego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów,

b) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza przedsiębiorstwa podatnika.

W pierwszym przypadku za nieodpłatne świadczenie usług uznawać będziemy każde użycie towarów do celów innych niż działalność gospodarcza, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (w całości lub części) przy zakupie tych towarów.

Spółka umożliwiła pracownikowi wykorzystanie maszyny budowlanej w celach prywatnych. W konsekwencji skoro uprzednio dokonała odliczenia podatku naliczonego, obecnie powinna czynność opodatkować na gruncie przepisów ustawy o VAT i wystawić fakturę wewnętrzną.

Druga część przepisu nakazuje traktować na równi ze świadczenie odpłatnym, usługi świadczone bez wynagrodzenia na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, a także wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza, bez względu na okoliczność czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego czy też nie.

Dodany został ponadto w art. 8 nowy ust. 2a, zgodnie z którym: W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej,bierze udział w świadczeniu usług,przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pełna treść nowelizacji ustawy o VAT z 18 marca 2011 r.

Do ustawy zostały wprowadzone przepisy pozwalające na zachowanie zwolnienia od podatku VAT przy odpłatnym lub nieodpłatnym przekazywaniu przez pracodawców pakietów medycznych swoim pracownikom i ich rodzinom.

Do art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zostanie bowiem dodany pkt 19a, zgodnie z którym zwalnia się od podatku świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19 (czyli usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia), jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika (tutaj pracodawcę) we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej (tutaj pracownika i jego rodzinę) od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19 (czyli od zakładu opieki zdrowotnej lub lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, osób wykonujących inne zawody medyczne, psychologów).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »