| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać koszty i przychody

Jak rozliczać koszty i przychody

Przepisy ustawy o rachunkowości wywołują liczne wątpliwości interpretacyjne u osób, które korzystają z tych przepisów na co dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w jednostkach budżetowych należą do tych tematów, które wzbudzają najwięcej pytań i wątpliwości. Pytania te są ważne, gdyż zarówno czynne, jak i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów służą zapewnieniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Co zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się w szczególności (art. 41 ust. 1 u.o.r.):
1) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
2) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub budowy środków trwałych oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszów) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
3) ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11 u.o.r.
Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Choć wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów nie jest zamknięty (art. 41 ustawy), o czym świadczy zawarte w ust. 1 określenie „w szczególności”, to jednak pominięcie w nim „kwot podwyższających należności lub roszczenia – na które poprzednio utworzono rezerwy do czasu ich otrzymania lub odpisania” wyraźnie wskazuje, że należności podwyższa się albo w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi lub finansowymi albo z odpisami aktualizującymi należności.
Do innych rozliczeń międzyokresowych przychodów w jednostkach budżetowych, które wynikają z zapisów na koncie 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” jako saldo kredytowe tego konta, można zaliczyć m.in.:
• środki pieniężne, w tym dotacje, subwencje i dopłaty, otrzymane na sfinansowanie nabycia lub budowy środków trwałych oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do przepisów zawartych w odrębnych ustawach nie zwiększają one kapitałów (funduszów) własnych (nie dotyczy samodzielnych publicznych ZOZ),
• przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości); nie dotyczy samodzielnych publicznych ZOZ, w których dary mające charakter majątku trwałego zalicza się zgodnie z art. 57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej na zwiększenie funduszu założycielskiego,
• dodatkową kwotę podwyższającą należności i roszczenia nieobjęte odpisem aktualizującym (objęte odpisem aktualizującym należności i roszczenia zwiększa się księgując: Wn konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” lub 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” albo 240 „Pozostałe rozrachunki”/Ma konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”, a na dzień bilansowy kwotę należności (roszczenia) zmniejsza się o kwotę dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności, figurującą jako saldo kredytowe konta 290 „Odpisy aktualizujące wartość należności”),
• wartość towarów będących przedmiotem eksportu, zafakturowanych kontrahentowi zagranicznemu, których przewiezienie za granicę nie zostało na dzień bilansowy potwierdzone dokumentem celnym,
• ustalone na dzień bilansowy we własnym zakresie przychody z tytułu częściowego wykonania usług (w tym budowlanych) objętych długoterminowymi umowami; jeżeli kwota przychodów ustalonych na podstawie stopnia zaawansowania robót (usług) jest niższa od kwoty sprzedaży usług objętych uprzednio wystawionymi fakturami częściowymi.
Tytuły i okres dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz funduszy specjalnego przeznaczenia należy określić w zakładowym planie kont, przy uwzględnieniu ustaleń zawartych w art. 35b u.o.r.
 
ZAPAMIĘTAJ
Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze – par. 7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2001 r.  

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK