| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ustanowić kaucję w VAT

Jak ustanowić kaucję w VAT

Którym podatnikom VAT zwracany jest do 180 dni? Jakie korzyści wynikają z wpłacenia kaucji gwarancyjnej? Jaką formę może mieć kaucja? Po jakim okresie kaucja ulega zwrotowi?

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że realizacja prawa podatnika do zwrotu została zróżnicowana w zakresie terminu zwrotu różnicy VAT. Co do zasady zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Ustawodawca przewidział dla określonej kategorii podatników wydłużony termin zwrotu podatku. Ma on zastosowanie do podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowane oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. W takiej sytuacji termin zwrotu różnicy podatku wydłuża się do 180 dni.
Warunkiem stosowania zasad ogólnych zwrotu różnicy podatku w terminach 60-dniowego podstawowego lub 25-dniowego przyspieszonego w stosunku do tych podatników jest wpłata kaucji w wysokości 250 000 zł. Jak zaznaczono w piśmie, wniesienie kaucji nie jest warunkiem obligatoryjnym dla dokonania rejestracji dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego przez podatników rozpoczynających działalność lub prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy.
Wydłużenie terminu zwrotu różnicy podatku VAT do 180 dni w stosunku do tych podatników przestaje obowiązywać począwszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy następujący po upływie 12 miesięcy lub po upływie 4 kwartałów, za które podatnik składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ponadto można wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o zwolnienie lub zwrot kaucji po upływie12 miesięcy, za które składał deklaracje podatkowe oraz rozliczał się terminowo z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym również jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
W odniesieniu do podatników, którzy przed 1 maja 2004 r. byli podatnikami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, do okresu 12 miesięcy lub 4 kwartałów wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu uwzględniany jest okres wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu w czerwcu 2003 r. Natomiast o zamiarze rozpoczęcia dokonywania transakcji handlowych z podmiotami z państw członkowskich Unii Europejskiej zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego poprzez złożenie w dniu 15 kwietnia 2004 r. zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R/UE. Ponadto podatnik nie dokonał wpłaty kaucji w wysokości 250 000 zł, jak również nie złożył wniosku o zwolnienie z kaucji.
Zatem zdaniem organu w rozliczeniu za maj 2004 r. wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (do zwrotu na rachunek bankowy). Zwrot VAT nastąpi jednak w terminie do 180 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7 za maj 2004 r. Podatnik będzie miał prawo do zwrotu różnicy podatku VAT w terminach i na zasadach ogólnych, począwszy od rozliczenia za czerwiec 2004 r.
Na marginesie organ zauważył, że podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (...), bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Spółka cywilna, którą jest wnioskodawcą na gruncie przepisów ustawy o VAT, jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej i wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą. W świetle powyższego prowadzenie od 1993 r. działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników spółki cywilnej, również z tym samym holenderskim kontrahentem co spółka cywilna, jest bez znaczenia. Podmioty te są odrębnymi podatnikami podatku, m.in. posługują się odrębnymi numerami identyfikacji podatkowej (NIP), jak również odrębnymi numerami identyfikacyjnymi VAT-UE.
Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z 26 lipca 2004 r., nr PI/005-237/04/CIP/01.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »