| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak zaoszczędzić na amortyzacji

Jak zaoszczędzić na amortyzacji

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów w zakresie środków trwałych zostało jednakowo uregulowane zarówno w art. 15 i 16 u.p.d.o.p., jak i art. 22 i 23 u.p.d.o.f. Wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio w dacie ich poniesienia.

Stawki amortyzacyjne
 
Ustawa o rachunkowości w przeciwieństwie do ustaw podatkowych nie określa stawek amortyzacyjnych, mówi jedynie, że przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:
• liczba zmian, na których pracuje środek trwały,  
• tempo postępu techniczno-ekonomicznego,  
• wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,  
• prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,  
• przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.  
Uregulowania przepisów podatkowych ściśle określają metody amortyzacji, dopuszczają dwie metody: liniową i degresywną. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego. Brak szczegółowych uregulowań w prawie bilansowym dotyczących amortyzacji pozwala na zastosowanie również tutaj zasad określonych w prawie podatkowym. Pozwala to na uproszczenie prowadzonej ewidencji – ograniczenie do jednej, wspólnej dla celów bilansowych i podatkowych. Przemyślana, właściwie zastosowana metoda amortyzacji pozwala jednostce na kształtowanie wysokości kosztów uzyskania przychodów (kosztów podatkowych), a co za tym idzie – wysokości zobowiązań podatkowych. Większość jednostek dąży do jak najszybszego skrócenia okresu amortyzacji, są to zachowania racjonalne, aczkolwiek nie zawsze korzystne dla danej jednostki.
Na wstępie należy więc ustalić, czy jednostce powinno zależeć na jak najszybszym zaliczeniu poniesionych wydatków na zakup środka trwałego w koszty, a tym samym obniżeniu podatków, czy wręcz przeciwnie – na jak najdłuższym rozłożeniu tego procesu w czasie. Może to być uwarunkowane wieloma czynnikami. Jednostka wykazująca duży zysk, chcąc obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, będzie dążyła do zastosowania jak najwyższych stawek amortyzacji. Ustawy podatkowe przewidują kilka możliwości podwyższania podstawowych stawek amortyzacji. Jeśli jednostka wykazuje niewielki zysk, duże odpisy amortyzacyjne obniżające wynik finansowy wydają się niekorzystne dla firmy. Strata w wyniku finansowym również powinna być czynnikiem powodującym obniżenie odpisów amortyzacyjnych. Również na takie działania zezwalają przepisy podatkowe. Wyboru metody amortyzacji należy dokonać na dzień wprowadzenia środka trwałego do używania i stosujemy ją do pełnego zamortyzowania środka trwałego. Odpisów dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Jeżeli wartość początkowa środka trwałego jest równa lub niższa niż 3500 zł, można nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w terminie późniejszym uznaje się za ujawnienie środka trwałego.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK