| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

W wierszu tym wykazuje się ponadto środki pieniężne w drodze (odprowadzane na rachunek bankowy za pośrednictwem trezora bankowego, poczty lub inkasentów), zadeklarowane w raportach kasowych na dzień bilansowy. Środki pieniężne w walucie krajowej wykazuje się w bilansie w wartości nominalnej, z tym że wartość tę zwiększają skapitalizowane odsetki od lokat i na rachunku bieżącym. Środki pieniężne w walucie obcej znajdujące się na rachunku dewizowym wycenia się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z usług którego jednostka korzysta w wartości nie wyższej od wartości przeliczonych na walutę polską według kursu średniego ustalonego na dzień bilansowy przez NBP.
2. pozostałe aktywa finansowe – wiersz B. III. 2 – wykazuje się tu kwalifikujące się do środków pieniężnych krótkoterminowe inwestycje, np. udziały, akcje, dłużne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, jeżeli są one płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w ciągu 2004 r.
Do aktywów jednostki w bilansie zalicza się również krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W wierszu C wykazuje się krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli takie, których aktywowanie przypada na 2004 r., np. z góry opłacone czynsze, ubezpieczenia majątkowe, koszty remontów, prenumeratę, jeżeli w istotny sposób wpływają one na wynik finansowy jednostki.
Fundusze własne prezentowane są w bilansie w wierszu A i wykazuje się tutaj łączną wielkość funduszy, jako sumę wielkości wynikających z przyporządkowanych wierszy oznaczonych cyframi rzymskimi: I, II i III.
Fundusz statutowy – wiersz A. I – wykazuje się stan funduszu statutowego danej jednostki w znaczeniu określonym w par. 1 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia, tj. funduszu podstawowego tworzonego na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczonego na finansowanie działalności statutowej. Źródła tworzenia funduszu dla poszczególnych grup jednostek określają dotyczące ich przepisy wydane z mocą ustawy, które należy uwzględnić również przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
Fundusz z aktualizacji wyceny – wiersz A. II obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej na podstawie odrębnych przepisów w części, w jakiej nastąpiło zwiększenie wartości początkowej tych składników aktywów (art. 31 ust. 4 ustawy).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK