| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

Przychody i koszty działalności jednostek
Przychody z działalności statutowej w myśl par. 2 ust. 2 rozporządzenia obejmują otrzymane, a więc wpłacone, przekazane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, w tym wpłaty składek statutowych, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Wśród tych przychodów w rachunku wyników wyodrębnia się:
1) składki brutto określone statutem,
2) inne przychody określone statutem, do których zalicza się te przychody, które nie mają charakteru składek, np. dotacje, subwencje, a w przedstawicielstwach zagranicznych środki otrzymane od macierzystego przedsiębiorcy zagranicznego na pokrycie kosztów utrzymania przedstawicielstwa.
Z wyjątkiem przedstawicielstw wymienione rodzaje przychodów zalicza się do przychodów z działalności statutowej tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy danej jednostki.
Koszty działalności jednostki w myśl par. 2 ust. 3 rozporządzenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
1) koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez jednostkę zadań przewidzianych jej statutem, w tym także realizowane przez nią nieodpłatnie,
2) koszty administracyjne, do których zalicza się koszty utrzymania komórek administracyjnych jednostki, w szczególności: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty lokalne, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczeń majątkowych.
Poza przychodami z działalności statutowej oraz kosztami realizacji zadań statutowych w księgach rachunkowych i wyniku finansowym wyodrębnia się, tak jak w innych jednostkach:
• pozostałe koszty i przychody, określone w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, a więc: koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych, skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisanie należności i zobowiązania przedawnione lub umorzone, otrzymane lub zapłacone grzywny i odszkodowania,
• koszty i przychody finansowe, określone ustawą w art. 42 ust. 3, wynikające z dokonywanych przez jednostkę operacji finansowych, głównie ze: sprzedaży udziałów, akcji, papierów wartościowych, odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki, otrzymane lub zapłacone odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, dodatnie i ujemne różnice kursowe, umorzone kredyty i zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez jednostkę pożyczek,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK