| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulgi podatkowe obowiązujące w 2006 roku

Ulgi podatkowe obowiązujące w 2006 roku

Zlikwidowano większość intratnych ulg i odliczeń. Z części z nich można jednak nadal korzystać. Pojawiły się też nowe ulgi: sportowa, na nianie i innowacyjna. Ostatnia przeznaczona jest tylko dla przedsiębiorców.

Ulga odsetkowa
 
Ulga odsetkowa to ostatnia ulga mieszkaniowa, z której ciągle mogą korzystać nowi podatnicy. Przepisy dające podstawę do odliczenia obowiązują w ustawie i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miały zniknąć. Pozostałe ulgi mieszkaniowe to już przeszłość. Z odliczenia związanego z inwestowaniem we własne lokum (tzw. ulga mieszkaniowa, ulga remontowa, ulga na kasę mieszkaniową) mogą korzystać tylko ci, którzy w odpowiednim czasie poczynili wydatki (w przypadku kasy mieszkaniowej podpisali umowę), nabyli prawo do ulgi, a ich odliczenie nie znalazło pokrycia w podatku.
WAŻNE
Odliczeniu podlegają tylko kredyty zaciągnięte na zakup mieszkań i domów z rynku pierwotnego.
Ulga odsetkowa polega na tym, że podatnik może odliczyć wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na określone inwestycje mieszkaniowe. Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek udzielonych na sfinansowanie jednej z czterech inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Są to inwestycje związane z:
• budową domu,
• wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego domu lub mieszkania,
• zakupem nowo wybudowanego domu lub mieszkania w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (np. deweloper),
• nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Odliczenie odsetek stosuje się, jeżeli kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r. Jest to istotne ograniczenie dla tych osób, które przed wejściem w życie przepisów pozwalających na korzystanie z ulgi miały już zaciągnięte kredyty mieszkaniowe.
Ponadto kredyt czy pożyczka musi być udzielony przez uprawniony podmiot. Oznacza to, że pieniądze muszą pochodzić z banku albo ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (tzw. SKOK). Odliczeniu nie będą podlegały odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych przez nieprofesjonalistów (rodzinę znajomych, firmy niemające statusu banku czy SKOK). Planując korzystanie z ulgi należy pamiętać, żeby w umowie kredytu (pożyczki) znalazł się zapis o tym, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ustawie.
Podatnik może skorzystać z ulgi tylko wtedy, gdy płaci podatki w Polsce, czyli podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a także taki, którego inwestycja jest zlokalizowana w Polsce na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw.
Podatnicy, którzy sami budują dom czy dokonują nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego, muszą ją skończyć w ciągu 3 lat. Liczy się je od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę itp., do momentu gdy zakończenie zostanie potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.
Nie dotyczy to mieszkań. W przypadku wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego domu lub mieszkania czy zakupu nowo wybudowanego domu lub mieszkania w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (np. deweloper), limit trwania budowy nie obowiązuje. Inwestycja kończy się w chwili, gdy została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.
W przypadku wszystkich jednak inwestycji ciągle zakończenie budowy musi nastąpić nie wcześniej niż w 2002 r.
LIMIT ULGI ODSETKOWEJ
Ustawodawca określił limit odliczenia do odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej. W 2006 roku kwota ta pozostała na tym samym poziomie co w 2005 roku i była równa 189 000 zł.
WAŻNE
Pierwszy raz odsetki można odliczyć dopiero w roku zakończenia inwestycji. W przypadku domów będzie to rok, w którym zakończono budowę zgodnie z wymogami prawa budowlanego. W przypadku mieszkań rok, w którym została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu czy pożyczki wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu. W przypadku wykorzystania ich na inwestycję mieszkaniową oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach.
Jest też dobra informacja dla podatników, którzy z uwagi na brak aktu notarialnego czy zakończenie budowy nie mogli skorzystać z ulgi już w rozliczeniu za 2005 rok. W ramach ulgi odsetkowej można odliczyć także odsetki zapłacone na jeden rok przed rokiem zakończenia inwestycji. Mogą one zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki, razem z odsetkami za rok zakończenia inwestycji. Można również odliczyć je w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. W tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia.
Niestety, trzeba pamiętać, że z odliczenia nie można skorzystać, jeżeli podatnik lub jego małżonek – w okresie obowiązywania przepisów ustawy – dokonywał odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych. Od zasady tej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych wyjątków. Co więcej, dotyczy to zarówno okresu trwania związku małżeńskiego, jak i czasu sprzed małżeństwa. Oznacza to, że jeżeli osoba korzystająca z ulgi odsetkowej weźmie w 2006 roku ślub z osobą, która wcześniej korzystała ze starej ulgi mieszkaniowej, to ta pierwsza straci prawo do ulgi i to – jak podkreśla Ministerstwo Finansów – za cały rok podatkowy, w którym zawarto związek małżeński. Pamiętajmy, że z ulgi odsetkowej nie można skorzystać, jeżeli małżonek lub podatnik korzystał czy korzysta z odliczeń wydatków na:
•  zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
•  budowę budynku mieszkalnego,
•  wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
•  zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
•  nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
•  przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
•  oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.
Ponadto odliczane odsetki muszą być faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty muszą być udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu czy pożyczki. Odsetki te nie powinny też zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie mogły zostać zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku), ani od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK