| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Tworzenie sprawozdania po raz pierwszy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) wciąż przysparza polskim jednostkom wielu problemów. Przejście na standardy wiąże się nie tylko ze zmianą zasad ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów, ale z dużo większym zakresem ujawnień w sprawozdaniu finansowym niż przewidywało polskie prawo bilansowe. Trudności nawarstwiają również ciągłe nowelizacje i modyfikacje standardów.

Standardy międzynarodowe
 
Poza podmiotami, które mają obowiązek stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), prawo do sporządzenia sprawozdań finansowych według MSSF zostało również rozszerzone na:
• jednostkowe sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,
• jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania emitentów papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu w Polsce lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR,
• skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdania zgodnie z MSR,
• skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów wyłącznie dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w Polsce (od dnia 1 stycznia 2007 roku prawo to staje się obowiązkiem).
Korzystanie z prawa sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF jest możliwe wyłącznie przez jednostki, których katalog jest ściśle określony ustawą, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że taką decyzję podejmie organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, czyli zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy.
Inne jednostki nie mogą sporządzać sprawozdań finansowych w oparciu o MSSF, ale w oparciu o art. 10 ustawy o rachunkowości mogą korzystać z ich postanowień w przypadkach nieuregulowanych polskim ustawodawstwem.
Z dotychczasowej praktyki polskich podmiotów wynika, że stosunkowo niewiele uprawnionych jednostek sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, głównie ze względu na brak formalnych uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy w tym zakresie. Sporządzają one jednak tzw. pakiety sprawozdawcze zgodnie z MSSF w celu sporządzenia przez jednostkę dominującą, której akcje znajdują się w publicznym obrocie, obowiązkowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF.
Warto dodać, że w takich przypadkach istnieje zasada jednego sprawozdania rocznego, co oznacza, że zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy podlega roczne sprawozdanie sporządzone wg ustawy o rachunkowości, a pakiet sprawozdawczy wg MSSF, w którym wynik finansowy jednostki i wartość kapitałów mogą się istotnie różnić od danych zatwierdzonych, stanowi wyłącznie część dokumentacji konsolidacyjnej jednostki dominującej.
 
Przejście na standardy
 
W momencie, w którym jednostka przedstawia swoje pierwsze sprawozdanie zgodnie z MSSF, jest zobowiązana na wstępie umieścić wyraźne i bezwarunkowe stwierdzenie jego zgodności z MSSF. Jest to niezwykle istotne, ponieważ brak takiego oświadczenia powoduje, że przedstawione sprawozdanie nie będzie mogło być uznane jako sporządzone wg MSSF po raz pierwszy.
Obowiązki i prawa w zakresie sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF ujęte zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, w artykule 45 (dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych) i art. 55 (dotyczy skonsolidowanych sprawozdań finansowych).
Zmiany te były następstwem rozpo- rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 19 lipca 2002 r. nr 1606/2002/WE w sprawie stosowania MSR oraz przyjęcia rozporządzeniami Komisji Europejskiej treści Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opracowanych i zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
W ślad za rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 1606/2002 Komisja Europejska rozporządzeniem nr 1725/2003 przyjęła do stosowania wszystkie istniejące wg stanu na wrzesień 2002 r. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, z wyjątkiem MSR nr 32 i MSR nr 39, które dotyczą instrumentów finansowych. W późniejszym okresie do przyjętych standardów wprowadzano zmiany, przyjęto do stosowania nowe wersje standardów oraz wycofano standardy (np. MSR nr 15, MSR nr 22, MSR nr 35). Określono, że wszystkie opracowane i przyjęte przez Komisję Europejską nowe standardy rachunkowości będą nosiły nazwę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jednocześnie opracowywane są interpretacje standardów.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK