| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Sporządzenie sprawozdania finansowego spółki według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej znacznie różni się od sprawozdania przygotowywanego na podstawie polskich przepisów ustawy o rachunkowości. Od 1 stycznia 2005 r. m.in. spółki tworzące grupy kapitałowe notowane na giełdzie mają obowiązek stosowania MSSF w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jak przekształcić sprawozdanie finansowe jednostki na zgodne z MSR/MSSF – to podstawowe pytanie, na które musi znać odpowiedź każda firma. W niniejszym przewodniku prezentujemy, jak w praktyce tego dokonać.

Sprawozdanie bazowe
 
W przypadku gdy jednostka dominująca rozpoczyna stosowanie MSSF po raz pierwszy przy sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego w okresie wcześniejszym lub późniejszym w stosunku do daty zastosowania MSSF w celu sporządzenia przez nią skonsolidowanego sprawozdania finansowego, powinna wycenić wszystkie swoje aktywa i zobowiązania w tych samych kwotach w obydwu sprawozdaniach finansowych, przed uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. Uregulowanie to nie mówi jednoznacznie o tym, które ze sprawozdań powinno być bazą. Można jednak wysunąć wniosek, że bazowym sprawozdaniem powinno być to, które pierwsze zostało sporządzone w oparciu o MSSF.
Jeżeli zatem mamy do czynienia z przypadkiem, gdy najpierw następuje przejście na zasady MSSF przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF przez jednostkę dominującą (np. z dniem 1 stycznia 2004 r.), a później przejście przez nią na MSSF (np. z dniem 1 stycznia 2005 roku) dla potrzeb sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego (takie przypadki występowały w Polsce w roku 2005, kiedy to spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych tworzące grupy kapitałowe publikowały swoje pierwsze skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF), to bazą dla wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w sprawozdaniu jednostkowym powinny być dane wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 
Zastosowanie retrospektywne
 
W przypadku decyzji jednostki o zastosowaniu MSSF nr 3 Połączenie jednostek gospodarczych, dla potrzeb rozliczenia połączeń w związku z przejściem na MSSF konieczne jest w szczególności:
• rozliczenie wszelkich połączeń jednostek gospodarczych metodą nabycia (niedozwolone jest wybiórcze zastosowanie podejścia retrospektywnego dla przekształcenia niektórych połączeń i skorzystania ze zwolnień dla innych), co sprawia, że należy wykonać następujące czynności:
– zidentyfikować jednostkę przejmującą
– wycenić koszt połączenia jednostek gospodarczych
– przypisać na dzień przejęcia koszt połączenia jednostek gospodarczych przejmowanym aktywom oraz branym na siebie zobowiązaniom i zobowiązaniom warunkowym,
• ujęcie możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej według ich wartości godziwej na dzień przejęcia,
• ujęcie wartości firmy, którą później testuje się pod kątem utraty wartości zamiast amortyzować,
• w przypadku ustalenia ujemnej wartości firmy, należy:
– dokonać ponownej oceny identyfikacji i wyceny możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej oraz wyceny kosztu połączenia
– ująć od razu w zysku lub stracie ewentualną nadwyżkę pozostałą po dokonaniu ponownej oceny.
W praktyce retrospektywne zastosowanie MSSF nr 3 jest bardzo trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Dla poprawnego zastosowania tej procedury niezbędna jest dokumentacja w zakresie: kalkulacji kosztu połączenia jednostek gospodarczych, identyfikacji oraz wycen poszczególnych składników aktywów i pasywów spółek przejmowanych głównie na dzień nabycia. W wielu przypadkach jednak, kiedy jest to wymagane przez poszczególne MSSF po początkowym ujęciu, wyceny powinny być prowadzone również na kolejne dni bilansowe. Koniecznością jest w tym przypadku również wykonanie procedur związanych z testami trwałej utraty wartości poszczególnych składników aktywów na kolejne dni bilansowe zgodnie z MSR nr 36 Utrata wartości aktywów oraz konsekwentne stosowanie postanowień wszystkich MSR/MSSF. Niezmiernie istotny jest również fakt, że przy przejściu na MSSF jednostka nie powinna wykorzystywać wiedzy, która została nabyta po dacie rozliczenia połączeń. W praktyce oznacza to, że możliwość wcześniejszego zastosowania podejścia retrospektywnego istnieje jedynie w przypadku posiadania w czasie zaistnienia połączenia odpowiedniej dokumentacji, o której była mowa powyżej. W przeciwnym przypadku (przekształcenie połączeń mających miejsce przed dniem przejścia na MSSF) konieczne byłoby odtworzenie niezbędnych danych nie skompletowanych na dzień przeszłego połączenia, często przy wykorzystaniu subiektywnych szacunków, co w istotny sposób zmniejszyłoby wiarygodność pierwszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF.
W związku z tak istotnymi trudnościami w zastosowaniu podejścia retrospektywnego w rozliczaniu połączeń, MSSF nr 1 dopuszcza możliwość (zwolnienie fakultatywne) prospektywnego zastosowania MSSF.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK