| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Sporządzenie sprawozdania finansowego spółki według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej znacznie różni się od sprawozdania przygotowywanego na podstawie polskich przepisów ustawy o rachunkowości. Od 1 stycznia 2005 r. m.in. spółki tworzące grupy kapitałowe notowane na giełdzie mają obowiązek stosowania MSSF w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jak przekształcić sprawozdanie finansowe jednostki na zgodne z MSR/MSSF – to podstawowe pytanie, na które musi znać odpowiedź każda firma. W niniejszym przewodniku prezentujemy, jak w praktyce tego dokonać.

Ujemna wartość firmy
 
MSSF nr 1 nie reguluje konkretnie kwestii związanej z ujemną wartością firmy, która istnieje w bilansie otwarcia sporządzonym zgodnie z wcześniej stosowanymi krajowymi zasadami rachunkowości. Przepisy MSSF nr 1 w par. 10 mówią jednak, że w bilansie otwarcia wg MSSF nie ujmuje pozycji jako aktywa lub zobowiązania, jeżeli MSSF nie zezwalają na ich ujęcie, co w powiązaniu z uregulowaniami MSSF par. 81 obligującymi jednostki do wyłączenia ujemnej wartości firmy (korygując równocześnie saldo początkowe niepodzielonego wyniku lat ubiegłych) w momencie przyjęcia standardu wskazuje, że ujemną wartość firmy istniejącą w bilansie na dzień przejścia na MSSF należy jednorazowo odnieść w całości na niepodzielony wynik.
 
Zmiana zakresu sprawozdania
 
Istnieją sytuacje, że jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy nie konsolidowała jednostki zależnej przejętej w wyniku dokonanego w przeszłości połączenia jednostek gospodarczych (na przykład ze względu na to, że jednostka dominująca nie uznawała tej jednostki za jednostkę zależną zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości lub nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego). W takim przypadku, jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy powinna skorygować wartość bilansową aktywów i zobowiązań jednostki zależnej do wartości, które zgodnie z MSSF powinny być ujęte w jednostkowym bilansie jednostki zależnej.
Zakładany koszt wartości firmy będzie wówczas odpowiadał różnicy na dzień przejścia na MSSF między:
• udziałem jednostki dominującej w skorygowanej wartości kapitałów własnych (aktywach netto) spółki przejętej na dzień przejścia na MSSF, a
• historycznym (na dzień przejęcia) kosztem inwestycji wykazywanym w bilansie spółki dominującej.
Powyższe, z uwagi na różne daty ustalenia kosztu inwestycji oraz wartości aktywów netto spółki przejętej, może spowodować powstanie istotnej wartości firmy lub ujemnej wartości firmy. Z przypadkiem znaczącej kwoty ujemnej wartości firmy, którą, jak pamiętamy, należy na dzień przejścia na MSSF odnieść na niepodzielony wynik, będziemy mieli do czynienia, gdy jednostka przejęta pomiędzy datą przejęcia a dniem przejścia na MSSF znacząco zwiększyła swoją wartość bilansową, np. w wyniku wygenerowania znaczących zysków. Z sytuacją odwrotną, tj. wystąpieniem wartości firmy, będziemy mieli do czynienia, gdy wartość bilansowa spółki zależnej została zmniejszona, np. w wyniku wygenerowanych strat lub wypłat dywidendy.
Oczywiście w sytuacji gdy historyczna cena nabycia jednostki zależnej jest mniejsza od wartości aktywów netto przypadających na jednostkę dominującą w dniu przejścia na MSSF, różnica ta powinna zostać odniesiona jednorazowo w niepodzielony wynik z lat ubiegłych.
Należy pamiętać, że w świetle uregulowań MSSF nie należy ujmować wartości firmy w przypadku, gdy jednostka dominująca stała się właścicielem jednostki zależnej w wyniku założenia.
Powyższe uregulowanie, pozwalające na przyjęcie dla potrzeb ustalenia wartości firmy na dzień przejścia na MSSF wartości kapitałów własnych spółki przejmowanej na ten dzień, może prowadzić do powstawania sztucznych kwot wartości firmy, a w skrajnych przypadkach do powstania nadwyżki aktywów netto przypadających na jednostkę dominującą nad kosztem połączenia, co jest wynikiem tego, że wartość kapitałów własnych oraz koszt inwestycji nie pochodzą z tej samej daty.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK