| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Jak przekształcić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF

Sporządzenie sprawozdania finansowego spółki według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej znacznie różni się od sprawozdania przygotowywanego na podstawie polskich przepisów ustawy o rachunkowości. Od 1 stycznia 2005 r. m.in. spółki tworzące grupy kapitałowe notowane na giełdzie mają obowiązek stosowania MSSF w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jak przekształcić sprawozdanie finansowe jednostki na zgodne z MSR/MSSF – to podstawowe pytanie, na które musi znać odpowiedź każda firma. W niniejszym przewodniku prezentujemy, jak w praktyce tego dokonać.

Wyłączenie z konsolidacji
 
W praktyce dochodzi do sytuacji, gdy jednostki przechodzące na MSSF konsolidowały poprzednio (zgodnie z ogólnie akceptowanymi krajowymi zasadami rachunkowości) pewne inwestycje kapitałowe, które nie są jednostkami zależnymi w rozumieniu MSSF. Jednostka powinna wtedy w pierwszej kolejności dokonać prawidłowej klasyfikacji, zgodnie z międzynarodowymi standardami, takiego zaangażowania kapitałowego, a następnie na podstawie uregulowań zawartych w MSSF nr 1 wybrać właściwą procedurę postępowania.
Najczęściej w wyniku prac związanych z klasyfikacją tego typu transakcji mamy do czynienia z występowaniem:
• wspólnych przedsięwzięć – w tym przypadku jednostka może skorzystać z odpowiedniego zwolnienia zawartego w MSSF nr 1 lub zastosować podejście retrospektywne, np. w przypadku gdy jednostka nie nabyła inwestycji we wspólne przedsięwzięcia,
• jednostek stowarzyszonych – w tym przypadku jednostka również może skorzystać z odpowiedniego zwolnienia zawartego w MSSF nr 1 lub zastosować podejście retrospektywne, np. w przypadku gdy jednostka nie nabyła jednostki stowarzyszonej,
• instrumentów finansowych określonych w MSR nr 39, np. aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
 
Podatek i kapitał mniejszości
 
Z uwagi na specyfikę pozycji, jaką jest podatek odroczony, różnicę pomiędzy wartością bilansową oraz podatkową poszczególnych pozycji składających się na aktywa oraz pasywa jednostki, dla potrzeb przejścia na międzynarodowe regulacje, powinno się ustalić po dokonaniu wszelkich innych korekt przejętych aktywów i zobowiązań.
Podobną specyfikę wykazuje pozycja udziały mniejszości. Jako część wyniku finansowego i aktywów netto jednostki zależnej, która przypada na udziały kapitałowe nienależące, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostek zależnych do jednostki dominującej, również powinna zostać ustalona po dokonaniu wszelkich innych korekt przejętych aktywów i zobowiązań oraz podatków odroczonych.
Ewentualne korekty wartości pozycji podatków odroczonych oraz udziałów mniejszości powinny być zgodnie z MSSF nr 1 dokonane w korespondencji z niepodzielonym wynikiem. Wyjątkiem są korekty wynikające z ujęcia lub usunięcia z bilansu otwarcia według MSSF składników wartości niematerialnych i prawnych, które korygują odpowiednio wartość firmy.
Opisane powyżej kwestie odnoszące się do dokonanych w przeszłości połączeń jednostek gospodarczych odnoszą się także do mających miejsce w przeszłości nabyć inwestycji w jednostkach stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.
 
Skumulowane różnice
 
MSR nr 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych wymaga od jednostki, aby:
• zaliczyła niektóre różnice wynikające z przeliczenia do kapitału własnego jako odrębny składnik oraz
• w związku ze zbyciem jednostki działającej za granicą przeniosła dotyczące tej jednostki skumulowane różnice wynikające z przeliczenia na walutę obcą (w tym, jeśli ma to zastosowanie, zyski i straty z tytułu odnośnych zabezpieczeń) do rachunku zysków i strat i ujęła je jako część zysku lub straty ze zbycia.
Jednak jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy nie musi spełniać powyższych wymogów w stosunku do skumulowanych różnic z tytułu przeliczenia na walutę obcą, które występowały na dzień przejścia na MSSF. Jeżeli jednostka zastosuje to zwolnienie, wówczas:
• skumulowane różnice z tytułu przeliczenia na walutę obcą dla wszystkich jednostek działających za granicą powinny mieć wartość zero na dzień przejścia na MSSF oraz
• zysk lub strata z tytułu późniejszego zbycia jakiejkolwiek jednostki działającej za granicą nie powinna uwzględniać różnic z tytułu przeliczenia na walutę obcą, które powstały przed dniem przejścia na MSSF, ale zawierać różnice z tytułu przeliczenia na walutę obcą powstałe w późniejszym terminie.
Powyższe uregulowania dają więc jednostce stosującej MSSF po raz pierwszy możliwość:
• wyboru pełnego retrospektywnego stosowania MSR nr 21 (w takim przypadku wszelkie sprawozdania jednostek zagranicznych należy przekształcić zgodnie z MSSF od dnia rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli),
• zastosowania zwolnienia od tego rozwiązania i przyjęcie wartości skumulowanych różnic w kwocie 0 na dzień przejścia na MSSF i następnie prospektywanego stosowania MSSF.
 
 

Mariusz Kuciński
 

Gazeta Prawna Nr 186/2006 [Dodatek: Tygodnik Podatkowy]
 z dnia 2006-09-25

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK