| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jednostki postawione w stan upadłości muszą utworzyć rezerwę na przewidywane koszty i straty spowodowane utratą kontynuacji działania. Muszą również sporządzić sprawozdanie, jednak na innych zasadach niż w przypadku, gdyby prowadziły działalność bez zgłoszenia upadłości.

Powrót w latach 90. poprzedniego wieku do gospodarki rynkowej oznaczał, że większość decyzji gospodarczych zaczęła być podejmowana na podstawie przesłanek ekonomicznych. Pojawiły się w związku z tym decyzje oraz będące ich następstwem zdarzenia gospodarcze, które w gospodarce centralnie sterowanej praktycznie nie występowały. Do takich zdarzeń można zaliczyć likwidację jednostek gospodarczych.
Oprócz generalnego przesłania zakończenia działalności, spieniężenia aktywów oraz zaspokojenia wierzycieli, na kierowniku jednostki (kierownik jest tutaj rozumiany już jako likwidator lub syndyk spółki) spoczywają następujące obowiązki. Otwarcie likwidacji zgłasza się do sądu rejestrowego, łącznie z wymaganymi przez kodeks spółek handlowych informacjami oraz dokonuje się ogłoszenia o otwarciu likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Trzeba też pamiętać, o zamknięciu ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji (tj. na dzień poprzedzający dzień uchwały udziałowców o likwidacji spółki) i sporządzeniu sprawozdania finansowego na ten dzień. W sprawozdaniu tym konieczna jest wycena posiadanych przez jednostkę aktywów według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Konieczność ta uzasadniona jest tym, że spółka, nie przewidując kontynuacji działalności, może odzyskać wartość posiadanych aktywów nie w drodze ich dalszego użytkowania, a jedynie poprzez ich sprzedaż i spieniężenie. Sprawozdanie powinno zawierać również rezerwy na koszty i straty wynikłe z faktu likwidacji jednostki. Przykładami takich kosztów mogą być odprawy dla zwalnianych pracowników, natomiast przykładami strat – obciążenia wynikłe z zerwania podpisanych kontraktów jednostki. Poszczególne tytuły kapitałów likwidowanej jednostki powinny zostać połączone w sprawozdaniu finansowym, pomniejszone o posiadane udziały własne oraz nieopłaconą do dnia uchwały o likwidacji część zadeklarowanego kapitału.
Kolejną czynnością jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych bilans otwarcia nie jest sprawozdaniem finansowym, ale co do zasady powinien być zgodny z bilansem, będącym elementem sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji. Ze względu na uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zamknięcie ksiąg rachunkowych pociąga za sobą konieczność złożenia zeznania CIT-8. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami oraz składanie zeznania CIT-8 obowiązywać będzie likwidowaną jednostkę nie tylko na dzień poprzedzający rozpoczęcie procesu likwidacji, ale również na dni kończące kolejne lata obrotowe (o ile likwidacja trwa dłużej niż rok) oraz na dzień zakończenia likwidacji. Sporządza się również sprawozdanie likwidacyjne na dzień zakończenia likwidacji, które następnie powinno zostać zatwierdzone przez wspólników lub akcjonariuszy wraz z podziałem pozostałego majątku. Ważnym obowiązkiem jest też archiwizacja dokumentów. Księgi zlikwidowanych jednostek powinny być przechowywane przez wyznaczoną osobę lub jednostkę. Ponadto o miejscu przechowywania ksiąg likwidator lub syndyk jednostki powinien poinformować właściwy sąd rejestrowy oraz urząd skarbowy.
Z obowiązków informacyjnych można wymienić także konieczność złożenia sprawozdania likwidacyjnego wraz ze stosownymi uchwałami do sądu rejestrowego i wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru oraz zawiadomienie urzędu skarbowego o rozwiązaniu jednostki.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK