| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jednostki postawione w stan upadłości muszą utworzyć rezerwę na przewidywane koszty i straty spowodowane utratą kontynuacji działania. Muszą również sporządzić sprawozdanie, jednak na innych zasadach niż w przypadku, gdyby prowadziły działalność bez zgłoszenia upadłości.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 
Niezależnie od tego, czy sąd ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu czy upadłość likwidacyjną konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych. Takie postępowanie wynika bezpośrednio z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości, która nakazuje dokonać tej czynności na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości – nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia.
Na podstawie zamkniętych ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe. Jeżeli brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości kontynuacji działania, w dokonywanej wycenie majątku zmieni się sposób wyceny aktywów jednostki. Artykuł 29 ustawy o rachunkowości obliguje w takich sytuacjach do wyceny składników aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych jednak od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe jednostki, w stosunku do której ogłoszona została upadłość, nie podlega zatwierdzeniu.
Zgodnie z art. 29 ust. 2a ustawy o rachunkowości różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Zostanie to odzwierciedlone w księgach rachunkowych w poniższy sposób:
1. Ewidencja skutków wyceny środków trwałych – aktualizacja wartości: strona Wn konto 803 „Kapitał z aktualizacji wyceny”/strona Ma konto 070 „Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych” (aktualizacja wartości innych składników aktywów: strona Wn konto 803 „Kapitał z aktualizacji wyceny”/strona Ma konta zespołów: 0, 1, 2, 3, 5, 6).
2.Utworzenie rezerw na przyszłe koszty: strona Wn konto 803 „Kapitał z aktualizacji wyceny”/strona Ma konto 843 „Rezerwy na koszty postępowania upadłościowego”.
Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z prawem podatkowym odpisy aktualizacyjne staną się kosztem uzyskania przychodów dopiero w momencie sprzedaży składnika majątku.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNDYKA ZA KSIĘGI
Zgodnie z ustawą o rachunkowości osoba, która dopuszcza do:
• prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
• sporządzenia sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie. W stanie upadłości za prawidłowość ksiąg odpowiada syndyk jako kierownik jednostki.
CO POPRZEDZA ZAMKNIĘCIE KSIĄG
Zamknięcie ksiąg rachunkowych poprzedzają następujące czynności:
• przeprowadzenie inwentaryzacji (ujawnione rozliczenie należy ujawnić i rozliczyć w księgach rachunkowych) – na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości,
• wycena składników aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych jednak od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
• utworzenie rezerw.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK