| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jednostki postawione w stan upadłości muszą utworzyć rezerwę na przewidywane koszty i straty spowodowane utratą kontynuacji działania. Muszą również sporządzić sprawozdanie, jednak na innych zasadach niż w przypadku, gdyby prowadziły działalność bez zgłoszenia upadłości.

Metody inwentaryzacji
 
Najlepiej jest stosować metody inwentaryzacji, które zgodnie z prawem bilansowym są najwłaściwsze dla poszczególnych składników majątku. Wśród metod inwentaryzacji można wymienić:
• spis z natury, czyli ustalenie rzeczywistego stanu składników majątku, który polega w zależności od jego rodzaju na policzeniu, oszacowaniu, zmierzeniu lub zwarzeniu co powinno być udokumentowane specjalnym arkuszem spisowym. Tą metodą inwentaryzuje się głównie budowle, maszyny, środki trwałe, rzeczowe składniki majątku obrotowego, środki pieniężne w kasie i papiery wartościowe,
• uzgodnienie sald, czyli uzyskanie od kontrahentów i banków pisemnego potwierdzenia zgodności. W przypadku banku potwierdzeniem takim jest otrzymany wyciąg odzwierciedlający stan konta bankowego. Natomiast względem kontrahentów i dłużników należy żądać pisemnego potwierdzenia, które dołącza się do dokumentacji inwentaryzacyjnej jako dowód zgodności stanu rzeczywistego z zapisami księgowymi. Jeżeli następują rozbieżności, należy wyjaśnić ich powstanie. Metodą uzgodnienia sald inwentaryzuje się głównie środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności od kontrahentów, powierzone kontrahentom własne składniki majątku,
• weryfikację, czyli porównanie zapisów ksiąg rachunkowych z posiadanymi dokumentami. Metoda stosowana jest tylko wówczas, gdy z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe skorzystanie z dwóch pozostałych metod. Tą metodą inwentaryzuje się m.in. grunty i środki trwałe o utrudnionym dostępie (np. instalacje), należności sporne i wątpliwe, a w bankach również zagrożone należności i zobowiązania wobec pracowników i z tytułów publicznoprawnych, wartości niematerialne i prawne, rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne (ale nie ZFŚS, który wymaga potwierdzenia salda przez bank).
W praktyce prawie zawsze w toku inwentaryzacji ujawnione zostaną różnice. Istotne jest zatem, aby ustalić osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy lub przyczyny zaistnienia takiego stanu rzeczy. Będzie to miało wpływ na sposób rozliczenia rozbieżności w księgach rachunkowych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INWENTARYZACJĘ
W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, i gdy sąd nie odbierze prawa do kierowania jednostką dotychczasowym zarządcom, inwentaryzację (na dzień poprzedzający postawienie w stan upadłości) przeprowadza dotychczasowy jej kierownik.
 
Sprawozdanie finansowe
 
Wycena aktywów po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują, jeżeli założenie kontynuacji działania nie jest zasadne w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan upadłości oraz na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania upadłościowego (art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Przy czym należy pamiętać, że wszczęcie postępowania naprawczego nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana.
Kolejnym etapem po zinwentaryzowaniu i wycenie składników majątku jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Należy pamiętać, że sprawozdanie tworzone na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości różni się od tego, które tworzone jest standardowo (z założeniem kontynuacji działania). Sprawozdanie finansowe w takim przypadku składa się z:
• bilansu,
• rachunku zysków i strat,
• informacji dodatkowej.
Będzie to oznaczać, że nawet te jednostki, które zgodnie z prawem bilansowym mają obowiązek tworzenia zestawienia w kapitale i funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, w stanie upadłości nie sporządzają tych elementów sprawozdania.
Należy też pamiętać, że w takiej sytuacji zgodnie z art. 53 ust. 2a ustawy o rachunkowości sporządzone sprawozdanie nie podlega zatwierdzeniu. Natomiast syndyk jako kierownik jednostki podpisuje je, a następnie składa w sądzie rejestrowym i urzędzie skarbowym. Ponadto zgodnie z art. 307 ust. 1 prawa upadłościowego również sędziemu – komisarzowi.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK