| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jak prowadzić rachunkowość jednostki w stanie upadłości

Jednostki postawione w stan upadłości muszą utworzyć rezerwę na przewidywane koszty i straty spowodowane utratą kontynuacji działania. Muszą również sporządzić sprawozdanie, jednak na innych zasadach niż w przypadku, gdyby prowadziły działalność bez zgłoszenia upadłości.

Prowadzenie działalności
 
Jednostka, która została postawiona w stan upadłości, prowadzi nadal księgi rachunkowe do momentu zakończenia procesu upadłościowego. Konieczne jest więc w pierwszej kolejności zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień wszczęcia postępowania upadłościowego – w ciągu 15 dni.
W tym momencie prawo bilansowe (art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości) nakazuje składniki kapitału (funduszu) własnego jednostki połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy (konto 800 „kapitał (fundusz) podstawowy”), zmniejszając go:
• w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych – o udziały własne,
• w spółkach akcyjnych – o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne.
Takie działanie wynikające z ustawy o rachunkowości może być też odpowiednio stosowane przez jednostki objęte postępowaniem naprawczym lub układowym.
Jak już wcześniej zostało powiedziane, syndyk może nadal prowadzić przedsiębiorstwo w stanie upadłości. Jeżeli w tym czasie osiągnie zysk zgodnie z artykułem art. 335 prawa upadłościowego, będzie on zasilał fundusz masy upadłościowej (użyty w ustawie termin – dochód – należy rozumieć jako zysk netto). Warto więc wiedzieć, że w takim przypadku (art. 163 prawa upadłościowego) ustawa dopuszcza, aby syndyk otrzymał dodatkowe wynagrodzenie. Nie może ono jednak przekroczyć 10 proc. osiągniętego rocznego zysku.
Podstawą kontynuowania działalności może być przede wszystkim zgłoszenie przez wierzycieli propozycji układu. Zgodnie z art. 270 prawa upadłościowego propozycje wierzycieli powinny dotyczyć przede wszystkim restrukturyzacji zobowiązań, co może oznaczać:
• odroczenie wykonania zobowiązań, czyli zamianę zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe,
• rozłożenie spłaty długów na raty,
• zmniejszenie sumy długów,
• konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
• zmianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.
W sytuacji gdy podjęta została decyzja o dalszym prowadzeniu działalności syndyk jako kierownik jednostki odpowiada za prawidłowość dokumentacji księgowej, prowadzonych ksiąg rachunkowych i tworzenia sprawozdań finansowych na koniec każdego roku obrotowego.
 
Ewidencja zdarzeń
 
Ewidencja zdarzeń związanych z dalszym funkcjonowaniem jednostki będzie przebiegała w podobny sposób, jak w stanie sprzed ogłoszenia upadłości. Koszty wytwarzania np. produktów będą pokrywane z uzyskiwanego przychodu z ich sprzedaży. Takie ich ujmowanie nie dotyczy oczywiście tych, na które została utworzona rezerwa na koszty postępowania upadłościowego. Może tu powstać wątpliwość, czy koszty nadal prowadzonej działalności nie powinny być pokrywane z rezerw. Otóż decydujący w tym względzie może być fakt, że rezerwę tworzy się na zobowiązania wynikające z przeszłych zdarzeń. Natomiast decyzja o kontynuowaniu działalności zapada po ogłoszeniu upadłości jednostki.
Jednak w zaistniałej sytuacji może się okazać, że należy zmienić niektóre do tej pory stosowane zasady zawarte w polityce rachunkowości. Między innymi mogą zostać zmienione dotychczasowe zasady ewidencji kosztów. Przykładowo, jeżeli nie ma już potrzeby prowadzenia rozbudowanej ewidencji analitycznej. Istotne jest też w tym zakresie podjęcie decyzji co do wyboru jednego z elementów sprawozdania finansowego, czyli rachunku zysków i strat. Warianty: porównawczy i kalkulacyjny, odmiennie prezentują koszty i przychody, a więc dostarczają innych informacji.
W sytuacji prowadzenia działalności w stanie upadłości właściwy może być wybór kalkulacyjnego rachunku zysków i strat. Wariant ten pokazuje wyłącznie koszty bieżącej działalności obejmujące: koszty wytworzonej sprzedanej produkcji, a także koszty zarządu i koszty sprzedaży. Natomiast, jeżeli syndyk nie kontynuuje działalności, przydatniejszy będzie niewątpliwie wariant porównawczy. Umożliwi on określenie stopnia realizacji postępowania upadłościowego.
Należy pamiętać, że koszty postępowania upadłościowego nie są odnoszone w ciężar kosztów bieżącego okresu, lecz rezerw specjalnie na nie utworzonych. Nie mają one więc wpływu na wynik finansowy bieżącego okresu sprawozdawczego.
CO ZAWIERA WARIANT KALKULACYJNY
Wariant kalkulacyjny (z reguły dla jednostek produkcyjnych) dzieli koszty i przychody ze względu na źródła ich powstawania w odniesieniu do sprzedawanych produktów lub usług.
CO WYKAZUJE WARIANT PORÓWNAWCZY
Wariant porównawczy pokazuje koszty i przychody wg ich rodzajów (np. amortyzacja, wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii).
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »