| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak opodatkować najem majątku firmy

Jak opodatkować najem majątku firmy

Umowa najmu jest jednym z podstawowych rozwiązań, które umożliwia wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej cudzych składników majątku. Podstawowym celem zawierania tego typu umów jest przede wszystkim zmniejszenie czy też optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności bez potrzeby nabywania wykorzystywanego majątku na własność.

Inwestycje w obcych środkach
 
W przypadku dokonywania nakładów na wynajmowane lokale istnieje również możliwość zaliczania tych nakładów do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. NSA w wyroku z 29 maja 1995 r. (sygn. akt SA/Kr 2822/94, niepublikowany) stwierdził, że inwestycjami w obcych środkach trwałych są także wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie (unowocześnienie) środków trwałych wykorzystywanych przez niego na potrzeby działalności gospodarczej, ale stanowiących obcą własność. Przy czym przez ulepszenie środka trwałego należy rozumieć także jego unowocześnienie, które podnosi wartość techniczną (użytkową) tego urządzenia i przynosi konkretne efekty, jak istotna poprawa parametrów użytkowych oraz zwiększenie ogólnej sprawności technicznej w stosunku do sprawności pierwotnej. Tego rodzaju inwestycje mogą dotyczyć chociażby przystosowania wynajmowanych pomieszczeń do określonych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych podlegają amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania. Amortyzacji nie podlegają m.in. środki trwałe, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której dane składniki majątku były używane. Wówczas nie podlegają one amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności.
Inwestycje w środkach trwałych będą podlegały amortyzacji w wysokości i na zasadach określonych w ustawach, a odpisy amortyzacyjne będą co do zasady zaliczane przez najemcę do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, iż nakłady będą pozostawały w związku z uzyskiwanymi przez niego przychodami z działalności prowadzonej w przedmiocie najmu. Podatnicy mają prawo indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych przez siebie do używania inwestycji w obcych środkach trwałych. Jednak dla inwestycji w obcych budynkach lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 
VAT od najmu
 
Umowy, takie jak: najem, dzierżawa, leasing, w których nie przewidziano opcji przeniesienia własności po zakończeniu jej trwania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), będą świadczeniem usług. Jest to istotne ze względu na moment powstania obowiązku podatkowego. Inna jest sytuacja, gdy umowy te traktuje się jak dostawę towaru. W przypadku wydania towarów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów. Przypomnijmy, że chodzi tu o umowy, kiedy jedną z czynności stanowiących przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, będącą dostawą towarów, jest wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.
Natomiast w przypadku świadczenia usług najmu czy dzierżawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż przed upływem terminu płatności określonego w umowie lub w fakturze. Generalnie usługi najmu, dzierżawy są opodatkowane VAT według stawki podstawowej 22 proc. Zwolniony jest natomiast wynajem nieruchomości mieszkalnych i dzierżawa gruntów rolnych oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów.
 

Edyta Wereszczyńska
 

Gazeta Prawna Nr 240/2006 [Dodatek: Tygodnik Prawa Podatkowego] z dnia 2006-12-11

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK