| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rabaty w księgach rachunkowych

Rabaty w księgach rachunkowych

Konkurencja na rynku zmusza przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz świadczące usługi do stosowania różnych działań w walce o klientów i zwiększenie sprzedaży. Przyznawanie rabatów, opustów i premii jest jednym z podstawowych elementów strategii cenowej, której celem jest doprowadzenie do wzrostu sprzedaży, a także do zwiększenia zysków i rozwoju firmy. Wszelkiego rodzaju obniżki cenowe stosuje się w celu zwiększenia wielkości sprzedaży. Prawidłowo skalkulowane opusty i inne formy strategii cenowej powinny przyczyniać się do wzrostu zysku, w myśl zasady, że duża sprzedaż, a nie wysokie jednostkowe ceny, jest podstawą sukcesu. Niektóre z form zachęty cenowej mogą mieć także na celu zmniejszenie ryzyka powstawania należności nieściągalnych.

Rabat cenowy
Istotą tego rodzaju rabatów (bonifikat) jest obniżenie ceny sprzedaży określonych produktów, dla nabywców, często po spełnieniu określonych warunków przyznania opustu albo w wyniku negocjacji handlowych.
Przyznanie rabatu cenowego może nastąpić:
- przed dokonaniem sprzedaży i wystawieniem faktury lub
- po dokonaniu i zafakturowaniu dostawy.
W pierwszym przypadku przyznane obniżki cenowe „mieszczą się” już w cenie (po rabacie) określonego towaru lub usługi. Z tego powodu wykazany na fakturze obrót nie będzie musiał być korygowany z tytułu udzielonego opustu.
Rabat może mieć postać:
- ukrytą, w przypadku gdy nie jest w ogóle wykazywany w wystawionej fakturze VAT. Po prostu na fakturze dokumentującej sprzedaż stosowane są „nowe” niższe ceny (po rabacie),
- widoczną, w przypadku gdy suma wartości netto zmniejszona zostanie o kwotę udzielonego rabatu i od tej obniżonej wartości wyliczony zostanie VAT oraz suma do zapłaty. W tym przypadku udzielenie rabatu jest uwidocznione na fakturze.
Zarówno jedna, jak i druga metoda są dopuszczalne (jeśli stawki opodatkowania nie są różne), gdyż przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze nie zawierają unormowań dotyczących techniki udzielania (wykazywania) rabatów.
Jeżeli zatem rabat został przyznany przed wystawieniem faktury, to albo do fakturowania zostały przyjęte ceny po rabacie, albo obrót - czyli sumę wartości sprzedaży netto - zmniejsza się o kwotę udzielonego rabatu. Równocześnie powinny ulec odpowiedniemu zmniejszeniu ceny jednostkowe, wartości netto i brutto sprzedawanych towarów (usług) po rabacie.
Ten drugi sposób (ujawniający udzielenie rabatu) jest stosowany częściej, ponieważ dostosowany jest do programów fakturujących, jak również oddziałuje psychologicznie na klienta.
Udzielenie rabatu (opustu) cenowego może nastąpić także po sprzedaży i wystawieniu faktury VAT dokumentującej dostawę, a więc po powstaniu obowiązku podatkowego. Przyczyny udzielenia rabatu w stosunku do już zrealizowanych dostaw mogą być różne, m.in.:
- wywiązanie się przez odbiorcę ze zobowiązań przyjętych w trakcie negocjacji handlowych, np. po zrealizowaniu zakupów za określoną kwotę, po rozszerzeniu asortymentu nabywanych towarów, trwaniu współpracy przez określony czas itp.,
- późniejsze uzgodnienia dotyczące współpracy,
- powstanie obowiązku obniżenia ceny, wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o cenach i innych.
Rabat udzielony po wystawieniu faktury wymaga wystawienia faktury korygującej.
Jeśli po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.
Faktura korygująca z tytułu udzielonego rabatu, poza oznaczeniem „Korekta”, powinna zawierać co najmniej:
- numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
- dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
- określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia, tzn. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z zastrzeżeniem ust. 10 i 11), dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”,
- nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;
- kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
- kwotę zmniejszenia podatku należnego.
Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, co nie dotyczy jednak eksportu towarów, dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody oraz usług w zakresie gospodarki ściekami, jak również wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.
Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi, w większości przypadków, podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali.
Nabywca, który otrzymał fakturę korygującą, ma obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc (bądź kwartał), w którym otrzymał korektę. Należy przy tym zaznaczyć, że żaden z przepisów nie reguluje konsekwencji podatkowych, jakie miałby ponieść sprzedawca w przypadku nieujęcia przez nabywcę faktury korygującej w ewidencji czy nierozliczenia podatku naliczonego w deklaracji. Wynika to z faktu, że przyznanie opustu cenowego tak naprawdę wymaga zgody obu stron zawartej wcześniej umowy. Nabywca może nie wyrazić zgody na obniżenie ceny, podobnie jak mógłby odmówić kupna towaru, którego cena jest dla niego „podejrzanie” niska. W takim przypadku odbiorca nie może jednak potwierdzić otrzymania (przyjęcia) faktury korygującej.
Moment ujęcia faktury korygującej w deklaracji VAT-7 wyjaśnił m.in. Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach w odpowiedzi z 23 sierpnia 2005 r. (nr PP/443-128/88730/2005), w której czytamy:
"(...) gdy skutkiem korekty jest obniżenie podatku należnego, można go dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Natomiast w sytuacjach gdy korekta powoduje podwyższenie podatku należnego, sposób rozliczenia u sprzedawcy wystawionych przez niego faktur korygujących uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. Jeżeli faktura korygująca wystawiana jest w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze (np. niewłaściwa stawka podatkowa, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), zaniżeniu ulega zobowiązanie podatkowe za dany miesiąc. Zatem należy przyjąć, iż sprzedawca naprawiając swój błąd, winien ująć tę fakturę w rozliczeniu za ten miesiąc.
Natomiast gdy faktura korygująca podwyższająca podatek należny wystawiona została z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży i deklaracji za miesiąc, w którym ją wystawiono. (...)."

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »