| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > O czym powinien pamiętać importer i eksporter towarów

O czym powinien pamiętać importer i eksporter towarów

Podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą powinny zaplanować swoje operacje importowe i eksportowe oraz wziąć pod uwagę zmiany wynikające z przepisów celnych. W 2007 roku najważniejsze z nich wynikają z modernizacji Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz zmian w klasyfikacji taryfowej towarów będących konsekwencją modyfikacji systemu zharmonizowanego HS. Do innych, równie ważnych, kwestii należy zaliczyć możliwość korzystania z zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych. Warto także zwrócić uwagę na wprowadzenie nowego wzoru formularza SAD.

Zgodnie z przepisami wspólnotowego prawa celnego, zgłoszenia celnego, co do zasady, może dokonać każda osoba, która przedstawi organom celnym towar, którego dotyczy zgłoszenie. Zasada ta dotyczy również zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu (import). Należy jednak pamiętać, że ustawodawstwo celne stawia warunek, aby zgłaszający do procedury dopuszczenia do obrotu miał swoją siedzibę na terenie Wspólnoty Europejskiej. Warunek ten nie musi być spełniony jedynie w przypadku zgłoszeń mających charakter sporadyczny. A zatem, jeżeli kontrahent kanadyjski chce dokonywać importu w sposób częstotliwy nie będzie mógł samodzielnie dokonywać zgłoszeń celnych w imporcie. Będzie on zobowiązany występować poprzez pełnomocnika mającego siedzibę we Wspólnocie.
Trzeba również zaznaczyć, że firma kanadyjska będzie musiała występować poprzez pełnomocnika działającego w przedstawicielstwie pośrednim, to znaczy takiego, który będzie działał we własnym imieniu, lecz na jej rzecz.
Polskie ustawodawstwo celne ogranicza jedynie krąg podmiotów uprawnionych do działania w charakterze przedstawiciela bezpośredniego (działającego w imieniu i na rzecz mocodawcy). Podmiotami tymi mogą być wyłącznie agencje celne i osoby wpisane na listę agentów celnych. Natomiast przedstawicielem pośrednim może być w zasadzie każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W omawianej sytuacji firma kanadyjska, dokonując importu, będzie obowiązana do działania przez przedstawiciela pośredniego. A zatem nie ma żadnych przeszkód, aby firma polska działała w charakterze przedstawiciela swojego kontrahenta.
Należy jednak pamiętać, że przedstawiciel działający w sprawach celnych musi być odpowiednio umocowany. Oznacza to, że musi on posiadać stosowne pełnomocnictwo i zgłosić właściwemu organowi celnemu fakt działania na rzecz osoby reprezentowanej.
W przypadku powstania długu celnego w wyniku dopuszczenia towarów do wolnego obrotu na obszarze Wspólnoty, dłużnikiem jest zgłaszający. Natomiast w przypadku, gdy zgłaszający działa jako przedstawiciel pośredni, dłużnikiem jest również osoba, na rzecz której składane jest zgłoszenie celne. Tak więc, w omawianym przypadku firma polska i jego kanadyjski kontrahent będą uznani za dłużników długu celnego. A zatem obie te firmy będą solidarnie zobowiązane do zapłaty cła.
Odpowiedzialność solidarna w tym przypadku oznacza z jednej strony to, że zapłata cła przez jednego z dłużników zwalnia z tego obowiązku drugiego dłużnika. Z drugiej jednak strony, w przypadku niewywiązania się w terminie z obowiązku zapłaty cła, organy celne będą mogły zaspokoić swoje roszczenie z majątku któregokolwiek dłużnika. W omawianym przypadku zapewne organy celne wystąpiłyby z takim roszczeniem w pierwszej kolejności do podmiotu polskiego. Podobnie sytuacja wygląda z VAT. Cło i VAT należy zapłacić w terminie dziesięciu dni od dnia powiadomienia dłużnika o wysokości kwoty wynikającej z długu celnego. W uproszczeniu - dziesięć dni od dnia odprawy celnej.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.).
Michał Krzewiński, konsultant w Zespole Cła i Handlu Zagranicznego, Pricewaterhouse- Coopers
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »