| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Podatkowe skutki łączenia i przekształcania spółek

Podatkowe skutki łączenia i przekształcania spółek

Łączenie lub przekształcanie spółek jest jednym z częstszych przypadków występujących w obrocie gospodarczym. Czynności te nie pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe i to nie tylko łączonych czy dzielonych spółek, ale również ich wspólników.

Jakie są skutki połączenia spółek
Spółka przejmowana, a także spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane w dniu wykreślenia z rejestru. Postępowania likwidacyjnego w takim przypadku nie przeprowadza się. Dniem połączenia spółek jest dzień wpisania połączenia do właściwego rejestru według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.
Przejmowanie praw i obowiązków podatkowych
Spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jest jednak jedno zastrzeżenie. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.
Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Zasady te znajdą zastosowanie również wtedy, gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Zakaz odliczania strat
Przedsiębiorcy, którzy powstali w wyniku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału, nie mają prawa - przy ustalaniu dochodu lub straty - uwzględniać strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych. Zakaz ten nie dotyczy jednak przekształconej spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.
Kiedy złożyć ostatnie zeznanie
Zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w ostatnim roku podatkowym przez spółki łączone oraz spółkę przejmowaną, ponieważ dotyczą okresu obrachunkowego sprzed połączenia, należy złożyć w urzędach skarbowych właściwych odpowiednio dla tych spółek w ostatnim dniu roku podatkowego. Stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ustala się według określonej, w odpowiednim rejestrze lub statucie, siedziby osoby prawnej.
Jakie informacje przekazuje sąd
Sądy rejestrowe są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do przekazania informacji o wykreśleniu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na ostatni adres siedziby podmiotu.
Kiedy powstanie przychód
Dotychczas zdarzały się sytuacje, kiedy spółka przejmowana posiadała mniejszy niż 25 proc. udział w kapitale spółki przejmowanej, natomiast z uwagi na posiadanie udziałów uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu posiadała 25 proc. lub więcej głosów. W tym przypadku, mimo że udział kapitałowy był mniejszy niż 25 proc. art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdował zastosowania. Oznaczało to, że nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej przypadającego na udziały (akcje) spółki przejmującej w spółce przejmowanej ponad wartość kosztów uzyskania przychodów nie była przychodem spółki przejmującej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK