| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Podatkowe skutki łączenia i przekształcania spółek

Podatkowe skutki łączenia i przekształcania spółek

Łączenie lub przekształcanie spółek jest jednym z częstszych przypadków występujących w obrocie gospodarczym. Czynności te nie pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe i to nie tylko łączonych czy dzielonych spółek, ale również ich wspólników.

Kontynuacja amortyzacji
W razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego - wynika z art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Podmioty takie, powstałe z przekształcenia, podziału albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony i połączony.
Ponieważ zarówno w wyniku przekształcenia spółek kapitałowych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, jak i ich połączenia spółka przekształcona, przejmująca lub nowo powstała wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej, powinna kontynuować amortyzację prowadzoną przez poprzedniczkę, czyli spółkę łączoną lub przekształcaną. Odpisy powinny być dokonywane przy zastosowaniu dotychczasowej metody amortyzacji i wysokości stawek amortyzacyjnych.
W praktyce oznacza to, że możliwe jest zastosowanie współczynników podwyższających lub obniżających stawki z wykazu dla:
- budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych,
- budynków i budowli używanych w warunkach złych,
- maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych,
- maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, wymagających szczególnej sprawności technicznej,
- maszyn i urządzeń, zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, podanych szybkiemu postępowi technicznemu.
Sukcesja NIP
Zgodnie z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:
- przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;
- przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.
W przypadku przekształcenia spółka kapitałowa może używać swojego dotychczasowego numeru identyfikacji podatkowej. Problem polega jednak na tym, że w wyniku przekształcenia spółki dochodzi do zmiany danych podlegających zgłoszeniu identyfikacyjnemu. W praktyce dla spółki oznacza to konieczność złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, czyli w przypadku przekształcenia spółki od dnia, w którym sąd rejestrowy zarejestrował przekształcenie. Zgłoszenie aktualizacyjne powinno obejmować wszystkie dane, które uległy zmianie.
Gdy mamy do czynienia z połączeniem spółek przez inkorporację, spółka przejmująca może posługiwać się swoim dotychczasowym NIP. Jeśli jednak fuzja powoduje konieczność zmiany niektórych danych objętych zgłoszeniem, spółka przejmująca musi dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego.
Gdy mamy do czynienia z połączeniem spółek przez konsolidację, nowo powstała spółka występuje o nadanie nowego NIP. To oznacza, że musi złożyć zgłoszenie identyfikacyjne. W końcu nie wiadomo, który z numerów łączących się spółek miałaby przejąć nowo powstała spółka.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »