| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Kontrola rocznych rozliczeń firmowych

Kontrola rocznych rozliczeń firmowych

Złożenie zeznania rocznego przez przedsiębiorców nie kończy definitywnie rozliczenia się z fiskusem za dany rok podatkowy. Organ podatkowy ma możliwość weryfikacji poprawności złożonego zeznania. W związku z tym podatnik powinien przechowywać dokumenty i dowody, które stanowią podstawę rozliczenia rocznego. Przedsiębiorcy obowiązani są do przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę u kontrahentów podatnika, tzw. kontrola krzyżowa. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięte w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
Regulacje zawarte w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa przewidują, iż jeżeli szczególne przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, dane wykazane w deklaracji przyjmuje się za prawidłowe, chyba że w toku postępowania podatkowego zostanie stwierdzona ich niezgodność ze stanem faktycznym. Wówczas organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości.
Organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty poniesionej przez podatnika, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ ten stwierdzi, iż podatnik nie złożył deklaracji, nie wykazał w deklaracji straty lub wysokość poniesionej straty różni się od wysokości wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.
Aby w niniejszej sprawie mógł mieć zastosowanie przepis, który nadaje prawo organowi podatkowemu do wydania decyzji, kontrola podatkowa lub kontrola skarbowa powinny ujawnić nieprawidłowości, czego następstwem będzie wszczęcie wobec podatnika postępowania podatkowego (przez naczelnika urzędu skarbowego) lub postępowania kontrolnego (przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej).
Zmiana wysokości wykazanej przez podatnika w zeznaniu straty (ewentualnie określenie w miejsce straty zobowiązania podatkowego) nie może natomiast nastąpić w ramach czynności sprawdzających. Rolą czynności sprawdzających jest wstępna ocena objętych nimi zagadnień, w szczególności weryfikacja formalna poprawności złożonej deklaracji (błędy rachunkowe, oczywiste omyłki) oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności ze złożoną deklaracją. W sytuacji nieusunięcia wątpliwości w toku postępowania sprawdzającego istnieje jednak duże prawdopodobieństwo uruchomienia przez organ kontroli podatkowej lub wszczęcia postępowania podatkowego,
W dziale czynności sprawdzających znajduje się przepis, który stanowi, że w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową organ może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności (tzw. kontrola krzyżowa).
Aby zatem przepis ten miał zastosowanie, wobec podatnika musi zostać uprzednio wszczęta kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe (albo kontrola lub postępowanie prowadzone przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej).

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 21, art. 24 oraz art. 274c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
- Art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Julia ZAŁĘSKA
doradca podatkowy, Kancelaria Radcy Prawnego Lecha Obary w Olsztynie

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »