| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Dofinansowanie wypoczynku pracownikom i ich rodzinom

Dofinansowanie wypoczynku pracownikom i ich rodzinom

Niektóre kwoty stanowiące dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracownika są zwolnione od podatku dochodowego w całości lub do określonej kwoty. Inne zaś mogą stanowić przychód pracownika, od których pracodawca jako płatnik powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy.


JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Płatnik organizuje co roku w zakładzie leczniczo-rehabilitacyjnym turnusy dla lekarzy rencistów i emerytów. W turnusach tych uczestniczą również osoby towarzyszące, opiekujące się lekarzami. Czy dofinansowanie przez okręgową izbę lekarską z jej środków finansowych - pochodzących ze składek lekarzy - wczasów rehabilitacyjno-leczniczych dla lekarzy tej izby, emerytów i rencistów, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Dofinansowanie do wczasów udzielane lekarzom emerytom i rencistom nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT. W przypadku osób towarzyszących, które społecznie zajmują się osobami niepełnosprawnymi, nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, bowiem zgodnie z nim wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18. Zatem zwolnienie przysługuje jedynie w przypadku dofinansowania wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży.
Zatem statutowe świadczenia wypłacane przez podmiot podlegają opodatkowaniu według przepisów ustawy o PIT. Zakwalifikować je należy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.
W związku z tym zgodnie z art. 42a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, od których nie są zobowiązane pobierać zaliczki na podatek, są zobowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i przesłać ją urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Podatnik, rozliczając się z dochodów za dany rok podatkowy, powinien przychody wykazane w informacji PIT-8C wykazać w zeznaniu podatkowym w pozycji inne źródła.

Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 26 października 2005 r., nr 1436/1CF/Ip-44/05/IW.

EWA MATYSZEWSKA

OPINIA

HANNA CZOGALLA
konsultant podatkowy, HLB Frąckowiak i Wspólnicy

Trudno zgodzić się z tezą postawioną przez urząd, że dofinansowanie turnusów dla lekarzy rencistów i emerytów - zakwalifikowanych ze względu na stan zdrowia w zakładzie leczniczo-rehabilitacyjnym nie może być co do zasady uznane za dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT. Organ wywiódł, że systematyczne organizowanie turnusów nie może być traktowane jako zdarzenie losowe. Przepis stanowi, że wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, zatem ustawodawca wyraźnie wskazał katalog zdarzeń, które uprawniają do zwolnienia z opodatkowania otrzymanej zapomogi. Taką okolicznością może być m.in. zdarzenie losowe (np. wypadek, pożar), jak i długotrwała choroba. Dofinansowanie otrzymali emeryci i renciści, osoby, które albo osiągnęły wiek emerytalny, albo została wobec nich orzeczona utrata zdolności do pracy zarobkowej, z powodu naruszenia sprawności organizmu. Można zatem domniemywać, a powinno to wynikać z dokumentacji medycznej, że przynajmniej część osób korzystających z dofinansowania otrzymała je w związku z długotrwałą chorobą, co stanowi okoliczność uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK