| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować środki trwałe

Jak księgować środki trwałe

Środki trwałe zaliczane są do podstawowych składników majątku podmiotów gospodarczych i niejednokrotnie stanowią kluczowy zasób w prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Oznacza to, że im większe jest znaczenie majątku trwałego w aktywach przedsiębiorstwa, tym ważniejsze staje się prawidłowe ujmowanie tego majątku i zmian w nim zachodzących, zarówno z punktu widzenia prawa bilansowego (zasad rachunkowości), jak i prawa podatkowego (rozliczeń podatkowych).

Sprzedaż i likwidacja środków trwałych
Sprzedaż środków trwałych następuje w przypadku ich nieprzydatności dla jednostki gospodarczej. Sprzedaż taka według umownej ceny, powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT), księgowany jest jako należność od nabywcy środków trwałych Wn „Rozrachunki z odbiorcami” (kwota brutto z faktury) oraz drugostronnie na stronie Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”, a także na stronie Ma konta „VAT należny”. W momencie sprzedaży środka trwałego jednostka powinna ustalić jego wartość netto, czyli wartość początkową pomniejszoną o dotychczasowe umorzenie, tak aby móc przeciwstawić ją cenie sprzedaży. W tym celu jego dotychczasowe umorzenie przenoszone jest na konto „Środki trwałe”. Wartość netto środka trwałego jest następnie przeksięgowywana na stronę Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”. Na kontach tych w rezultacie porównania sumy uzyskanej ze sprzedaży środka trwałego z jego wartością księgową netto można ustalić wynik na sprzedaży środka trwałego, który może być zyskiem lub stratą.
Likwidacja środków trwałych następuje na skutek ich zużycia lub zniszczenia, powodującego, że środek trwały nie nadaje się do dalszego użytkowania. Tego rodzaju środek trwały jest wówczas wyłączany z ewidencji bilansowej środków trwałych. Przeważnie jest on również likwidowany fizycznie, aby odzyskać złom i zwolnić miejsce, usunąć zagrożenie runięcia budynku itp. Niekiedy obiekt nie jest jednak likwidowany, gdyż stanowi zabytek techniki lub jego rozbiórka nie jest konieczna.
Postawienie środka trwałego w stan likwidacji
Postawienie środka trwałego w stan likwidacji następuje na podstawie udokumentowanego stwierdzenia niecelowości dalszej eksploatacji obiektu z podaniem przyczyny (zniszczenie, zużycie itp.) oraz sposobu likwidacji środka trwałego (rozbiórka, złomowanie itp.). Fakt postawienia środka trwałego w stan likwidacji stwierdza się na dowodzie „Likwidacja środka trwałego – LT”. Postawienie środka trwałego w stan likwidacji oznacza jego wycofanie z użytkowania i stanowi podstawę wyksięgowania wartości początkowej oraz dotychczasowego umorzenia z ewidencji bilansowej środków trwałych. Po dokonaniu tych zapisów księgowych środek trwały jest zlikwidowany w ewidencji księgowej, lecz fizycznie może nadal istnieć. Dlatego też do momentu fizycznej likwidacji danego środka trwałego utrzymuje się go w ewidencji pozabilansowej, na specjalnym koncie „Środki trwałe w likwidacji”.
W związku z likwidacją środka trwałego mogą być ponoszone koszty likwidacji (koszty demontażu, rozbiórki itp.) oraz uzyskiwane przychody (uzysk materiałów i złomu lub należności za sprzedane materiały i złom).
Ewentualna księgowa wartość netto likwidowanego środka trwałego (niezamortyzowana jeszcze wartość środka trwałego) oraz koszty i przychody związane z likwidacją są ujmowane na kontach „Pozostałe koszty operacyjne” oraz „Pozostałe przychody operacyjne”. Porównanie tych pozycji pozwala ustalić wynik na likwidacji środka trwałego. Powyższy sposób postępowania w przypadku sprzedaży i likwidacji środków trwałych potwierdza art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z przepisem tego artykułu, do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych jednostki zalicza się występujące powtarzalnie przychody i koszty związane tylko pośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, między innymi spowodowane zbyciem, a więc sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem, niedoborem środków trwałych, środków trwałych w budowie (także w razie ich odpisania, gdyż nie dały zamierzonego efektu gospodarczego lub budowa została zaniechana).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Maria Sieńko

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK