| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować środki trwałe

Jak księgować środki trwałe

Środki trwałe zaliczane są do podstawowych składników majątku podmiotów gospodarczych i niejednokrotnie stanowią kluczowy zasób w prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Oznacza to, że im większe jest znaczenie majątku trwałego w aktywach przedsiębiorstwa, tym ważniejsze staje się prawidłowe ujmowanie tego majątku i zmian w nim zachodzących, zarówno z punktu widzenia prawa bilansowego (zasad rachunkowości), jak i prawa podatkowego (rozliczeń podatkowych).

Wykazywanie przychodów i kosztów
Zarówno pozostałe przychody, jak i pozostałe koszty operacyjne wykazywane są w rachunku zysków i strat w następujących pozycjach:
a) zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
b) dotacje,
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych,
d) inne przychody operacyjne,
e) inne koszty operacyjne.
Pozycją, w której ujmuje się efekty finansowe dotyczące sprzedaży i likwidacji środków trwałych jest oczywiście pozycja a) – „Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”. W tej pozycji wykazuje się saldo (różnicę) sumy wszystkich przychodów uzyskanych ze zbycia, a więc rozchodu (sprzedaży, likwidacji, darowizny, nieodpłatnego przekazania, niedoboru, a także nadwyżki) środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz ich wartości księgowej netto, powiększonej o kwoty związane ze sprzedażą, likwidacją itp. Należy przy tym pamiętać, że w tej pozycji nie wykazuje się nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę (np. drogą przekazania, darowizny) rzeczowych aktywów trwałych; zwiększają one drugostronnie rozliczenie międzyokresowe przychodów, a następnie są odpisywane na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Odpisy takie wykazuje się w pozycji d). Warto w tym miejscu wspomnieć także o tym, że w pozycji c) „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych” ujmuje się m.in. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.
Zgodnie z prawem
art. 32 ust. 1–2 ustawy o rachunkowości
1. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
2. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:
1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,
4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK