| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Jak ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Zgodnie z regulacjami Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek przedsiębiorcy, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w szczególności w formie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą wymaga zastosowania regulacji dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Działania urzędu

Wniosek złożony przez przedsiębiorcę jest weryfikowany przede wszystkim pod względem jego zgodności z przepisami prawa podatkowego i regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. W przypadku wniosku, który nie spełnia wszystkich wymogów, organ podatkowy może wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania. Istnieje również możliwość wezwania podatnika w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Organ podatkowy ustala stan finansowy przedsiębiorcy ubiegającego się o ulgę w oparciu o deklaracje i zeznania podatkowe, sprawozdania finansowe, a w przypadku osób fizycznych, dodatkowo w oparciu o złożone oświadczenie o stanie majątkowym.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej dotyczącymi terminów załatwiania spraw, organ podatkowy powinien rozpatrzyć wniosek przedsiębiorcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okazałaby się szczególnie skomplikowana, termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy.

Przedsiębiorca ubiegający się ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych może aktywnie uczestniczyć w każdym stadium postępowania podatkowego, w szczególności przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich kopie, notatki lub odpisy, żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz dołączyć dokumenty mające znaczenie dla sprawy.

Po przeprowadzeniu postępowania organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie przyznania albo odmowy przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Od wydanej decyzji podatnikowi przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PRZYKŁAD

WSKAZANIE LICZBY RAT

Spółka budowlana posiada zaległość podatkową w VAT za okres styczeń-lipiec 2007 r. w kwocie 100 tys. zł. Podatnik złożył w urzędzie skarbowym wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na 20 równych rat. Organ podatkowy wydał decyzję, w której przyznał wnioskowaną ulgę, postanawiając jednocześnie o spłacie należności w 10 równych ratach. Organ podatkowy nie musiał stosować się do wskazania ilości rat przez przedsiębiorcę, jednak wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

PRZYKŁAD

POMOC NA SZKOLENIA

Podatnik osiąga roczny obrót z prowadzonej działalności kształtujący się na poziomie 400 tys. zł i zatrudnia 5 pracowników. Przedsiębiorca chciałby ubiegać się o pomoc publiczną na szkolenia specjalistyczne w formie rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej. Progi oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa niezbędne do ustalenia dopuszczalnej wielkości pomocy dla przedsiębiorców określane są w oparciu o art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponieważ podatnik zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro, zalicza się on do kategorii mikroprzedsiębiorców. Wielkość pomocy udzielonej przedsiębiorcy nie będzie zatem mogła przekraczać 45 proc. kosztów kwalifikujących do objęcia pomocą. Pomoc zostanie udzielona pod warunkiem złożenia wraz z wnioskiem szczegółowej dokumentacji kosztów szkolenia dokumentujących do objęcia pomocą.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

l Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404).

l Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. nr 110, poz. 758).

l Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia (Dz.U. nr 93, poz. 622).

l Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L z dnia 28 grudnia 2006 r.).

l Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. nr 53, poz. 354).

l Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE L 10 z 13 stycznia 2001 r.).

l Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz.Urz. UE L z dnia 13 stycznia 2001 r.).

l Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz.U. nr 76, poz. 498).


Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik podatkowy] Nr 170/2007 z dnia 2007-09-03

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK