| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Jak ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Zgodnie z regulacjami Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek przedsiębiorcy, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w szczególności w formie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą wymaga zastosowania regulacji dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Preferencje dla szkoleń

Regulacje zawarte w rozporządzeniu regulującym zasady udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na szkolenia stwarzają możliwość udzielania pomocy na szkolenia przedsiębiorcom mającym problemy w regulowaniu zobowiązań podatkowych. Wsparcie może przybrać formę odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego i jest przyznawane przez organ podatkowy w drodze decyzji.

Maksymalna wielkość brutto pomocy na szkolenia udzielanej w ramach rozporządzenia i tym samym bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej wynosi 1 mln euro. Wielkość ta dotyczy pomocy na szkolenia przyznawanej zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz innej pomocy publicznej lub wsparcia ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (o kosztach tych będzie mowa poniżej). W przypadku przekroczenia limitu 1 mln euro pomoc może zostać udzielona, jednak tylko jako pomoc indywidualna i po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Przepisy rozporządzenia różnicują rodzaje szkoleń objętych pomocą na specjalistyczne i ogólne. Pierwsze z nich obejmują szkolenia teoretyczne i praktyczne, które dotyczą wyłącznie oraz bezpośrednio obecnego stanowiska pracy danego pracownika u wspieranego przedsiębiorcy oraz związane ze specyfiką jego działania. Możliwości wykorzystania umiejętności i kwalifikacji zdobytych podczas takiego szkolenia u innych przedsiębiorców lub innych obszarach działalności są zatem ograniczone. Cecha ta nie występuje w przypadku szkoleń ogólnych. Zgodnie z regulacjami rozporządzenia podobnie jak w przypadku szkoleń specjalistycznych obejmują one zarówno szkolenia teoretyczne, jak i praktyczne, jednak w przeciwieństwie do szkoleń specjalistycznych szkolenia ogólne prowadzą do zdobycia takich kwalifikacji, które mogą być zastosowane nie tylko u przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie, ale także w innych firmach lub obszarach działalności.

Rozporządzenie zawiera także zamknięty katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Ustawodawca do kosztów tych zaliczył:

l wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie,

l koszty podróży zarówno osób prowadzących szkolenie, jak i jego uczestników,

l koszty zakwaterowania osób prowadzących szkolenie,

l inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i dostaw związanych ze szkoleniem,

l amortyzację narzędzi i wyposażenie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia,

l koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą szkolenia.

Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się również koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwarzał towary lub świadczył usługi - do wysokości sumy ogólnej kosztów wymienionych powyżej.

Trzeba pamiętać, że wielkość udzielanej pomocy jest limitowana w zależności od rodzaju szkolenia. W przypadku szkoleń specjalistycznych nie może ona przekroczyć 35 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz 60 proc. tych kosztów w przypadku szkoleń ogólnych. Wielkości te ulegają zwiększeniu w sytuacji, gdy o pomoc ubiegają się mikroprzedsiębiorcy, a także mali i średni przedsiębiorcy. W tym przypadku limity wynoszą 45 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przy szkoleniach specjalistycznych i 80 proc. w wypadku szkoleń ogólnych. Rozporządzenie wskazuje jednocześnie przepisy wspólnotowe regulujące kryteria definiowania przedsiębiorców objętych wyższymi limitami pomocy. Są one określone w art. 2 załącznika 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnotowego w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przepisy w sposób szczególny regulują także wielkości pomocy w przypadku wsparcia w sektorze transportu morskiego oraz w przypadku szkolenia pracowników w tzw. gorszym położeniu (w rozumieniu art. 2 lit. g) rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnotowego do pomocy szkoleniowej).

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną na szkolenia ma obowiązek przedstawienia organowi udzielającemu pomocy szczegółowej dokumentacji kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą. Rozporządzenie określa również zasady kumulacji pomocy udzielanej na szkolenia. Pomoc ta może być udzielana łącznie z inną pomocą publiczną lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnych wielkości pomocy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »