| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych

Złożenie tego rodzaju wniosku nie wymaga uzasadnienia. Ważne jest jedynie, aby taka nadpłata przed złożeniem wniosku powstała. Jeśli nadpłata nie powstała, oczywiście organ odmówi jej zaliczenia na poczet przyszłych bądź bieżących zobowiązań. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych organ wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Jeżeli nadpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, nadpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu powstania nadpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Dzień wydania postanowienia nie jest dniem zaliczenia nadpłaty. Postanowienie wywołuje skutki wsteczne. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje zgodnie z komentowanymi regulacjami albo z dniem powstania nadpłaty, albo z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Nadpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowych z dniem:

a) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,

b) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,

c) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej,

d) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej, lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej,

e) złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym,

f) złożenia deklaracji podatku akcyzowego,

g) złożenia deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l Wyrok NSA z 8 lutego 2006 r. (sygn. akt FSK 1053/05 LEX nr 193104)

Jeżeli kwota zwrotu różnicy podatku, pomimo że na podstawie art. 76b ordynacji podatkowej uległa z mocy prawa zaliczeniu na zaległość podatkową, zostanie zwrócona podatnikowi, to będzie to zwrot niezasadny i sprzeczny z art. 76b, 76a i art. 59 § 1 pkt 4o ordynacji podatkowej, który spowoduje powstanie z tego tytułu zaległości podatkowej, o której stanowi art. 52 § 1 pkt 2 powoływanej ordynacji. Decyzji o określeniu wysokości wymienionej powyżej zaległości podatkowej w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej (a także prawnych aspektów i uwarunkowań jej wykonania) nie można utożsamiać z postanowieniem o zaliczeniu kwoty zwrotu podatku wydanym na podstawie art. 76b w zw. z art. 76a ordynacji podatkowej.

Zwrot VAT

Ustawa o VAT przewiduje dwa sposoby rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Pierwszy to przeniesienie tej nadwyżki do rozliczenia na okres następny, drugi to wykazanie tej nadwyżki do zwrotu na rachunek bankowy podatnika. W przypadku uzyskania bezpośredniego zwrotu ustawa o VAT formułuje wiele warunków oraz przewiduje kilka terminów do uzyskania tego zwrotu. Jeżeli działalność gospodarcza podatnika jest działalnością sezonową, bardzo często dochodzi do „zamrożenia” kwoty VAT zawartego w zakupach na długie miesiące. W takiej sytuacji niezbędne jest złożenie wniosku o dokonanie zwrotu w terminie nie 180 dni (termin podstawowy), ale 60 dni (termin skrócony na wniosek). Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zwrot podatku może zostać poprzedzony czynnościami weryfikującymi jego zasadność. Warto zatem do deklaracji z wykazanym zwrotem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym załączyć istotne dla sprawy dokumenty, chociażby kserokopie faktur VAT.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l Wyrok WSA w Warszawie z 15 stycznia 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 3346/06, Wspólnota 2007/8/31)

Urząd skarbowy nie popada w zwłokę, rozpoznając sprawę zwrotu VAT firmie zagranicznej ponad sześć miesięcy. Wystarczy, że w tym czasie zażąda dodatkowych dokumentów. Niewywiązanie się przez podatnika z tego obowiązku jest uzasadnioną podstawą do pozostawienia wniosku o zwrot podatku bez rozpoznania.

l Wyrok WSA w Warszawie z 30 października 2006 r. (sygn. akt III SA/Wa 1631/06, PP 2007/2/53)

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy o VAT podatnik nie traci prawa do zwrotu podatku w przypadku zamknięcia rachunku bankowego związanego ze zlikwidowaną działalnością gospodarczą, jeśli był zarejestrowanym podatnikiem VAT w chwili składania deklaracji z wykazanym zwrotem bezpośrednim i nabył prawo do tego zwrotu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »