| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Od 1 lipca 2007 r. w sposób dość istotny zmieniły się zasady składania wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Składając wniosek o wydanie interpretacji, zainteresowany zobowiązany jest do przedstawienia w sposób wyczerpujący stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie. Od 1 lipca 2007 r. naczelnicy urzędów celnych i skarbowych nie wydają już interpretacji indywidualnych w sprawach podatkowych - ich kompetencje przejął Minister Finansów. Do wydawania interpretacji indywidualnych upoważnieni zostali jednak dyrektorzy izb skarbowych w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy. Każda z izb ma przydzielony odpowiedni region kraju do obsługi podatników. Opracowany przez MF wzór wniosku (ORD-IN) ma z założenia usprawnić i uprościć korzystanie z instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W części A wniosku podane są organy upoważnione do załatwienia wniosku w imieniu Ministra Finansów, do których można skierować wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, oraz adresy do korespondencji, na które wnioski powinny być przesyłane.

Składając wniosek o interpretację, w części B trzeba podać swoje dane identyfikacyjne, status i adres siedziby lub zamieszkania. Kwadrat w poz. 8 pkt 4 zaznacza się, jeżeli osoba, w imieniu której składany jest wniosek, nie jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną. Natomiast kwadrat w poz. 11 pkt 4 zaznacza się, gdy wnioskodawca, w imieniu którego składany jest wniosek, może ponosić odpowiedzialność jako osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117a o.p. Kwadrat w poz. 11 pkt 5 należy zaznaczyć w sytuacji, gdy wnioskodawca, w imieniu którego składany jest wniosek, ma status inny niż wymieniony w pkt 1-4, np. wnioskodawca, który planuje podjęcie działalności na terytorium RP.

W części C wskazuje się organy podatkowe właściwe ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej, czyli właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub dyrektora izby skarbowej, dla sprawy, której dotyczy wniosek. Na przykład jeśli wniosek dotyczy wydania interpretacji przepisów ustawy o VAT, będzie to organ podatkowy właściwy w sprawach VAT. Po wydaniu interpretacji jest ona bowiem niezwłocznie przesyłana wraz z informacją o dacie doręczenia organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej.

W części D trzeba określić przedmiot wniosku, w tym liczbę opisanych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), rodzaj sprawy oraz wskazać przepisy prawne do każdego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) bez przytaczania ich treści. Podanie we wniosku liczby stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) ma na celu ustalenie prawidłowej wysokości opłat.

Najważniejszą częścią wniosku jest część F, w której należy wyczerpująco przedstawić zaistniały stan faktyczny (stany faktyczne), zdarzenie przyszłe (zdarzenia przyszłe) i pytanie (pytania).

Natomiast część G przeznaczona jest do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Część H wniosku zawiera informację o liczbie załączników ORD-IN/A dołączonych do formularza ORD-IN. Należy zwrócić uwagę na część I wniosku, która zawiera oświadczenie, jakie wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Zgodnie z nim składający wniosek stwierdza, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Jeżeli na druku ORD-IN nie wystarczy miejsca na opis stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego, pytania (pytań) w części F formularza ORD-IN, czy też zabraknie miejsca na przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w części G, do formularza dołącza się załącznik ORD-IN/A zawierający część F oraz jak we wniosku głównym.

Opłatę za rozpatrzenie wniosku można uiścić gotówką w kasie organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej lub na jego rachunek bankowy. W przypadku podania w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłata pobierana jest od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Od każdego stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej opłata wynosi 75 zł. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku należy ustalać samodzielnie. Służy do tego część E formularza.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK