| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

W niniejszym opracowaniu omówiono podział inwestycji w myśl ustawy o rachunkowości, zasady wyceny, przekwalifikowania, ewidencję księgową z podaniem przykładów liczbowych oraz sposób wykazywania danych w sprawozdaniach finansowych.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości udziałów i akcji obciążają koszty finansowe (konto 75-1) w korespondencji z kontem przeznaczonym dla tego celu np. 035 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”. O utracie wartości akcji notowanych na giełdzie świadczy niższy kurs giełdowy akcji od cen ich nabycia.
O utracie wartości akcji nienotowanych na giełdzie jednostka decyduje sama w drodze analizy, uwzględniając przykładowo straty poniesione przez spółkę, w której jednostka posiada akcje (udziały), obniżenie kapitału zakładowego i inne symptomy świadczące o niekorzystnej sytuacji finansowej, a między innymi również czynniki wpływające na niemożność wypracowania zysku.
Jeśli w późniejszym czasie nastąpiła raczej trwała poprawa sytuacji finansowej spółki, w której jednostka posiada akcje, to następuje częściowe lub jednorazowe przywrócenie wartości akcji nieprzekraczające ich wartości pierwotnej.
Udziały w jednostkach podporządkowanych mogą być wyceniane metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 63 uor. Wyceny takiej dokonuje się w proporcji odpowiadającej udziałom jednostki dominującej w aktywach netto jednostki zależnej.
Akcje i udziały zaliczone do instrumentów finansowych, dostępne do sprzedaży, z wyjątkiem udziałów w jednostkach podporządkowanych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674) – wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego w wartości godziwej, a jeżeli nie można ustalić wartości godziwej, to wycena następuje w cenie nabycia.
Zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 6 uor, wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca.
Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta sprzedaży. Jeżeli akcje w cenach nabycia nabywane są w różnych terminach po różnych cenach, to ich rozchód ustala się według metody przyjętej w polityce rachunkowości, stosując wybraną przez jednostkę metodę spośród podanych w art. 34 ust. 4 pkt 1 do 3 uor, a mianowicie:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »