| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Do 31 marca spółki powinny zakończyć sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych i przedłożyć je do zatwierdzenia odpowiednim organom. Przy tworzeniu sprawozdania finansowego należy dokładnie określić, których okresów sprawozdawczych dotyczą poniesione przez jednostkę koszty. Firmy nie powinny bowiem przyporządkowywać ich jedynie na podstawie terminu otrzymania faktury. Może to znacznie zniekształcić obraz sytuacji majątkowej firmy przedstawiony w sprawozdaniu. Warto przeanalizować tę kwestię dokładnie.

Na początku rozpatrzmy aspekt bilansowy. Zakładam, że dla spółki dniem bilansowym jest 31 grudnia. Dla celów prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych powyższych zdarzeń należy określić czas trwania umowy o usługę oraz czy w istotnym stopniu usługa została wykonana na dzień bilansowy. W pierwszym przypadku, jeżeli okres realizacji usługi był dłuższy niż sześć miesięcy oraz stopień zaawansowania usługi na dzień bilansowy był istotny, wszelkie koszty związane z tą usługą wpływają na koszt sprzedanych produktów i usług. Ponadto należy ująć przychody z tytułu niezakończonej usługi proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania (po uwzględnieniu faktur już wystawionych za częściowe wykonanie usługi) i zaliczyć drugostronnie do czynnych rozliczeń międzyokresowych. Przepisy regulujące zagadnienie kontraktów długoterminowych zostały zawarte w ustawie o rachunkowości w art. 35a do art. 35d. W drugim przypadku, gdy czas realizacji usługi był krótszy niż sześć miesięcy lub stopień zaawansowania usługi na dzień bilansowy był nieistotny, to koszty dotyczące niezafakturowanej części usługi stanowią koszty robót w toku i należy je prezentować w pozycji bilansowej zapasów - Półprodukty i produkty w toku. W związku z tym w pierwszej sytuacji koszty materiałów oraz inne koszty związane z wykonywanymi usługami należy ujmować w koszcie sprzedanych usług i ustalić na dzień bilansowy przychód proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. W drugim przypadku należy ustalić, czy koszty materiałów dotyczą już zafakturowanej w listopadzie części usługi, wtedy należy je ująć w kosztach roku 2007, czy też dotyczą niezafakturowanej części usługi, wtedy powinny stanowić element kosztów robót w toku, a w momencie wystawienia faktury końcowej w lutym 2008 r. powinny zostać przeksięgowane na koszt sprzedanych usług. Należy tutaj zaznaczyć, że roboty w toku powinny zostać wycenione w wysokości kosztów wytworzenia, tzn. powinny obejmować: koszty pozostające w bezpośrednim związku z daną usługą oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Koszty materiałów wykorzystanych w związku z wykonywaniem usługi należy uznać za koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu wykonania usługi. W związku z tym, jeżeli chodzi o aspekt podatkowy zagadnienia, to zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy CIT koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4b ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. W analizowanej sytuacji spółka powinna zatem określić, czy koszty materiałów dotyczą już zafakturowanej części usługi, wtedy stanowią koszt uzyskania przychodu w 2007 roku, czy też dotyczą faktury wystawionej w lutym 2008 r., wtedy stanowią koszt uzyskania przychodu w 2008 roku.

KATARZYNA SZARUGA

biegły rewident, dyrektor departamentu audytu w Europejskim Centrum Audytu

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 35a-35d ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK