| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Do 31 marca spółki powinny zakończyć sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych i przedłożyć je do zatwierdzenia odpowiednim organom. Przy tworzeniu sprawozdania finansowego należy dokładnie określić, których okresów sprawozdawczych dotyczą poniesione przez jednostkę koszty. Firmy nie powinny bowiem przyporządkowywać ich jedynie na podstawie terminu otrzymania faktury. Może to znacznie zniekształcić obraz sytuacji majątkowej firmy przedstawiony w sprawozdaniu. Warto przeanalizować tę kwestię dokładnie.

Obowiązkowe rezerwy

Kolejnym częstym błędem popełnianym przez firmy jest brak ujmowania w sprawozdaniu finansowym rezerw.

Dotyczy to przede wszystkim rezerw na świadczenia pracownicze, których wypłata wynika zarówno z kodeksu pracy, jak i regulaminów wynagradzania. Tworzy się je m.in. na odprawy emerytalne i rentowe, urlopy wypoczynkowe, premie, nagrody jubileuszowe. W bilansie pozycja ta jest podzielona na rezerwy krótkoterminowe podlegające realizacji do 12 miesięcy od dnia bilansowego i długoterminowe powyżej 12 miesięcy. Podejmując decyzje o tworzeniu rezerw, spółka powinna wziąć pod uwagę przede wszystkim istotność, z jaką przyszłe świadczenia będą wpływać na wynik finansowy. Rezerwy na świadczenia pracownicze wycenia się metodą aktuarialną lub inną opisaną w polityce rachunkowości.

Rezerwę należy utworzyć również w przypadku gdy sprawozdanie jednostki poddawane jest badaniu. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest znana.

W związku z tym koszt badania należy przypisać do okresu, za który sporządzony został raport. Firmy nie powinny mieć też problemów z określeniem wartości usługi, szczególnie gdy cena podana jest w umowie zawartej ze spółką audytorską jeszcze przed końcem roku.

Na dzień bilansowy rezerwa na koszty badania powinna być utworzona na wartości netto usługi. Operację tę należy zaewidencjonować zapisem: strona Wn konta 550 „Koszty ogólne zarządu”, strona Ma 646 „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”. W momencie otrzymania faktury należy ująć ją w księgach w następujący sposób: strona Wn konta 300 „Rozliczenie zakupu” - wartość netto, strona Wn konta 225 „Rozliczenie VAT naliczonego” - wartość podatku, strona Ma konta 202 „Rozrachunki z dostawcami” - łączna kwota zobowiązania.

Należy również dokonać pozostałych księgowań:

1  Zarachowanie do kosztów rzeczywiście poniesionych wydatków: strona Wn konta 420 „Usługi obce”, Ma konta 300 „Rozliczenie zakupu”. I równolegle: strona Wn konta 550 „Koszty ogólne zarządu”, strona Ma konta 490 „Rozliczenie kosztów”.

2. Wyksięgowanie rezerwy: strona Wn konta 646 „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”, strona Ma konta 550 „Koszty ogólne zarządu”.

W bilansie taką rezerwę ujmuje się w pasywach w pozycji B.I.3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe. Jeżeli znana jest dokładna cena usługi, powinna być ona ujęta w bilansie raczej jako - Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - (krótkoterminowe).

Należy pamiętać, że prawo podatkowe nie uznaje tych rezerw za koszt uzyskania przychodów. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatkowym kosztem staną się dopiero w momencie zapłaty, czyli w 2008 roku.

 

REZERWY W BILANSIE

W bilansie należy wykazać rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, które można wiarygodnie oszacować. W szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK