| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Skutki podatkowe powiązań między firmami

Skutki podatkowe powiązań między firmami

W obrocie gospodarczym często zdarzają się sytuacje, że zaprzyjaźnionym firmom sprzedajemy coś taniej, po cenach niższych niż innym odbiorcom. Na obniżenie ceny wpływają relacje między podmiotami. Nieco inaczej kształtują się transakcje ze wspólnikami, udziałowcami, firmami prowadzonymi przez członków rodzin. Trzeba jednak pamiętać, iż zawieranie tego typu transakcji wiąże się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi. Wykorzystywanie powiązań między firmami powoduje określone skutki podatkowe.

Metody zysku transakcyjnego

Metody zysku transakcyjnego polegają na określaniu dochodów na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać podatnik uczestniczący w transakcji.

Zgodnie z treścią powołanego wcześniej rozporządzeniu, przy określaniu wartości rynkowej ceny transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi, możliwe jest zastosowanie metody podziału zysku lub metody marży transakcyjnej netto.

Metoda podziału zysku polega na określeniu łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją osiągnęły powiązane ze sobą podmioty biorące udział w transakcji. Następnie zysk ten należy podzielić w proporcjach, w jakich dokonałyby tego podziału podmioty niezależne. Podziału tego dokonuje się przez określenie przychodów uzyskanych przez każdy z podmiotów powiązanych oraz poniesionych kosztów związanych z daną transakcją. Prawidłowemu przeprowadzeniu podziału służą opracowane analizy. Pierwszą z nich jest analiza rezydualna, która dzieli sumę zysków uzyskanych w związku z daną transakcją przez podmioty powiązane w niej uczestniczące. W pierwszym etapie każdemu uczestnikowi transakcji określa się minimalny zysk. Następnie wszelkie pozostałe zyski dzieli się pomiędzy podmioty powiązane uczestniczące w danej transakcji zgodnie z zasadami, jakie ustaliłyby ze sobą podmioty niezależne. Natomiast w przypadku analizy udziału, łączny zysk zostaje podzielony pomiędzy uczestników transakcji na podstawie wartości działań każdego z nich. Za podstawę służy tu przeprowadzona wcześniej analiza funkcjonalna.

Metoda marży transakcyjnej netto polega natomiast na badaniu marży zysku netto, jaką dany podmiot uzyskuje z transakcji zawartej ze swoim podmiotem powiązanym. Następnie marżę tę należy odnieść do poziomu marży, jaką uzyskuje ten sam podmiot w transakcjach z podmiotami niezależnymi lub też do marży uzyskiwanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty względem siebie niezależne. Marżę transakcyjną netto określa się poprzez odliczenie od przychodu osiągniętego w wyniku transakcji kosztów poniesionych w celu osiągnięcia tego przychodu, w tym także kosztów ogólnych zarządu.

Należy pamiętać, iż użycie tych metod dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy nie można określić dochodów za pomocą podstawowych metod szacunku.

Podsumowując, par. 3 ust. 4 powołanego wyżej rozporządzenia określa ogólną zasadę równorzędności wymienionych w nim metod szacunku, natomiast par. 4 ust. 4 ustanawia pierwszeństwo stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Dokonując wyboru metody, pod uwagę należy brać przede wszystkim specyfikę i rodzaj transakcji zawartej pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami. Wydaje się, iż w przypadku szczególnie złożonych transakcji pomocne i celowe byłoby zastosowanie kilku metod bądź uzupełnienie jednej metody elementami innych. Niezależnie jednak od wybranej metody, zawsze należy dążyć do przedstawienia wszystkich czynników biznesowych, które miały wpływ na wysokość przyjętej wartości ceny transakcji. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w trakcie kontroli organy podatkowe mogą wymagać okazania dowodów, mających na celu potwierdzenie wykonania usług zgodnie z przedmiotową umową. Mogą być nimi np. opracowane opinie, analizy i inne dowody wykonania usług konsultacyjnych, a także korespondencja, maile, listy, protokoły odbioru sprzętu itp. Spółka powinna także m.in. wykazać sposób oraz cel świadczenia wymienionych usług. Szczegółowe określenie przedmiotu świadczonych usług w umowie stanowić może istotny materiał dowodowy podczas ewentualnego postępowania podatkowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK