| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > W jakich sytuacjach wygasają zobowiązania podatkowe

W jakich sytuacjach wygasają zobowiązania podatkowe

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego powoduje ustanie więzi prawnej łączącej podatnika z podmiotem uprawnionym do świadczenia podatkowego. Podstawowym sposobem wygasania zobowiązań podatkowych i jednocześnie najbardziej pożądanym z punktu widzenia fiskusa jest zapłata podatku. Jednak w świetle obowiązujących przepisów podatkowych zapłata podatku jest tylko jednym z wielu sposobów wygasania zobowiązań podatkowych.

Zapłata podatku

Najczęstszą i mającą zasadnicze znaczenie formą wygasania zobowiązań podatkowych jest zapłata pieniężna. Zapłata podatku może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Wybór sposobu realizacji uiszczenia podatku nie zawsze jednak zależy od podatnika. Do bezgotówkowego uiszczania podatków - w formie polecenia przelewu - zobowiązani są podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych ciąży także na płatniku, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą oraz wskazane powyżej ewidencje podatkowe. Nakaz zapłaty podatków w formie polecenia przelewu nie ma jednak zastosowania w przypadku zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku gdy zapłata, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, dokonywana jest papierami wartościowymi lub znakami akcyzy. Obowiązek zapłaty podatków w formie bezgotówkowej nie dotyczy także pobierania podatków przez płatników i inkasentów.

Zapłaty podatku gotówką może dokonywać podatnik (płatnik), w przypadku gdy uiszczane podatki nie dotyczą działalności gospodarczej lub, gdy mimo iż są związane z prowadzoną działalnością, nie jest on zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorcy mogą natomiast uiszczać gotówką opłatę skarbową.

Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być również składane w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie. Takie zlecenie powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty. Niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.

Termin zapłaty

Terminem dokonania zapłaty gotówkowej jest dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej operatora publicznego lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Terminem zapłaty podatku za pośrednictwem płatnika lub inkasenta jest dzień pobrania podatku.

W przypadku rozliczeń bezgotówkowych ustawodawca terminem zapłaty określił dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu. Warto wskazać w tym miejscu, że zgodnie z art. 63c ustawy z 29 sieprnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.

Pobór podatku przez płatnika lub inkasenta

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatnika następuje również w wyniku poboru podatku przez płatnika lub inkasenta. Pobór podatku w prawidłowej wysokości przez te podmioty oznacza, że brak jest podstaw do żądania ponownej zapłaty przez podatnika ze strony organu podatkowego.

Wyjaśnijmy, że płatnicy oraz inkasenci są podmiotami umocowanymi z mocy prawa do realizacji zobowiązań podatkowych w imieniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Z chwilą pobrania należności od podatnika następuje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w tym zakresie. Faktyczne zaspokojenie wierzyciela podatkowego następuje jednak dopiero w momencie dokonania wpłaty podatku przez płatnika lub inkasenta na rachunek właściwego organu podatkowego. Brak tej wpłaty w terminie nie ma wpływu na moment wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, powoduje jednak odpowiedzialność podatkową płatnika lub inkasenta.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK