| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

W ustawie o podatku od spadków i darowizn mieszkanie nabyte w drodze spadku czy darowizny podlega odrębnemu zwolnieniu. Jeżeli podatnik nie chce lub nie może skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, może wybrać tzw. ulgę mieszkaniową. Pozwala ona na wyłączenie z podstawy opodatkowania powierzchni mieszkania do 110 mkw. Jak w przypadku innych ulg, również i ta została obwarowana przez ustawodawcę określonymi warunkami. To właśnie ich spełnienie jest najczęstszą przyczyną sporów z fiskusem. Orzeczenia, w których sądy administracyjne spory te rozwiązują, mogą być bardzo cenną wskazówką dla innych podatników, zwłaszcza że w wielu orzeczeniach sądy nie kierują się literalnym brzemieniem przepisów, ale wykładnią celowościową.

Można przeznaczyć pieniądze na dom w stanie surowym

SENTENCJA

Ulga w podatku od spadków i darowizn przysługuje także w przypadku zbycia przedmiotu darowizny w celu nabycia budynku w stanie surowym, zamkniętym.

Wyrok WSA w Krakowie z 4 października 2007 r., niepublikowany

SYGN. AKT I SA/Kr 1029/06

UZASADNIENIE

Umową darowizny matka darowała na rzecz swojej córki nieruchomość stanowiącą samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 52,97 mkw. Wartość darowizny strony określiły na kwotę 125 000,00 zł. Obdarowana oświadczyła, że spełnia wymogi określone w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym notariusz nie pobrał podatku od darowizny.

Mieszkanie zostało sprzedane przez obdarowaną w czerwcu 2005 r. o czym poinformowała ona urząd skarbowy. Jako powód sprzedaży podatniczka wskazała na konieczność poprawy warunków mieszkaniowych swojej pięcioosobowej rodziny, na który to cel przeznaczone zostały środki uzyskane ze sprzedaży lokalu.

Następnie podatniczka zawarła ze swoim mężem umowę majątkową małżeńską, na mocy której istniejący pomiędzy małżonkami ustrój wspólności ustawowej został rozszerzony na wszystkie rzeczy i prawa majątkowe nabyte przez każdego z małżonków z jakiegokolwiek tytułu. W wyniku tej umowy stała się ona współwłaścicielką m.in. nieruchomości, stanowiącej dotychczas majątek odrębny jej męża, na której od 1995 r. prowadzona była budowa domu. Wykończenie domu miało zostać sfinansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania.

Organy podatkowe wszczęły postępowanie w celu ustalenia wartości rynkowej darowizny, a także istnienia przesłanek do dalszego stosowania ulgi mieszkaniowej określonych w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ostatecznie organy uznały, że podatniczka nie spełniła wszystkich warunków do zastosowania ulgi wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W ich ocenie nie nabyła innego budynku, nie uzyskała pozwolenia na budowę budynku oraz nie nabyła innego lokalu do sześciu miesięcy od dnia zbycia mieszkania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał jednak rację skarżącej.

W ocenie sądu organy podatkowe dokonały błędnej wykładni przepisu art. 16 ust. 7 ustawy. Nieprawidłowo uznały, że pojęcie budynek, do którego ten przepis się odnosi, oznacza budynek mieszkalny, w stosunku do którego wydane zostało pozwolenie na użytkowanie na podstawie art. 54 i 55 prawa budowlanego.

Sąd podziela stanowisko podatniczki, że ustawa o podatku od spadku i darowizn nie zawiera definicji legalnej pojęcia budynek. W związku z czym celem jego identyfikacji należy się odnieść do prawa budowlanego. Budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W związku z tym nieruchomość nabyta przez skarżącą w wyniku umowy majątkowej małżeńskiej była zabudowana budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego. Jak podkreślił sąd, znajdował się on w stanie surowym zamkniętym, posiadał instalację c.o. i stolarkę zewnętrzną. Budynek ten był przy tym przeznaczony na cele mieszkalne, która to okoliczność nie była w toku sprawy kwestionowana.

Nie można uznać, że zarówno budynkiem, jak i budynkiem mieszkalnym jest tylko taki budynek, w stosunku do którego wydane zostało pozwolenie na użytkowanie zgodnie z art. 54 i 55 prawa budowlanego.

Jak podkreślił WSA, skoro zgodnie z wolą ustawodawcy, wyrażoną w art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o podatku od spadku i darowizn, do zachowania ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia darowanego lokalu ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania wystarczy uzyskania pozwolenia na budowę innego budynku, to prawo do zachowania ulgi mieszkaniowej będzie przysługiwało również w sytuacji, gdy nabycie dotyczyło budynku (mieszkalnego) w stanie surowym, zamkniętym.

OPINIA

IRENEUSZ KRAWCZYK

radca prawny z kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Udzielanie ulg zawsze odbywa się przy restrykcyjnym spełnieniu warunków przewidzianych przez prawo podatkowe. Ulga zawarta w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwana ulgą mieszkaniową, ma jednak swój wyraźny cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poprzez nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego, a nawet uzyskanie pozwolenia na budowę. Właśnie przez pryzmat tego jasnego celu powinny być interpretowane przepisy tej ustawy. Dla WSA w Krakowie nie budziło żadnych wątpliwości, w przeciwieństwie do stanowiska organów podatkowych, że nabycie budynku mieszkalnego nawet jeszcze nienadającego się do zamieszkania i przeznaczenie środków uzyskanych ze zbycia poprzedniego lokalu jest właśnie zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. O charakterze budynku decyduje przede wszystkim treść decyzji o pozwoleniu na budowę. I skoro do ulgi uprawnia już samo uzyskanie pozwolenia na budowę, to tym samym powinno uprawniać także nabycie budynku, który wymaga wykończenia. Sąd wydał, w przeciwieństwie do organów, nie tylko trafne rozstrzygnięcie, ale także zastosował zasadę działania w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »