| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Opodatkowanie dochodów z likwidacji działalności gospodarczej

Opodatkowanie dochodów z likwidacji działalności gospodarczej

Likwidacja małej firmy wymaga uregulowania zobowiązań nie tylko wobec kontrahentów, ale również należności publicznoprawnych, w tym podatków. Zakończenie działalności gospodarczej pociąga za sobą skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w VAT, bez względu na formę prawną, w jakiej działa przedsiębiorca. Zgromadzone przez firmę towary handlowe, wyroby gotowe, wyposażenie czy też środki trwałe w momencie likwidacji działalności stają się przedmiotem zainteresowań prawa podatkowego.

Likwidacja firmy przekazanej dzieciom

W praktyce małych firm często zdarza się, że prowadzone przedsiębiorstwo przekazywane jest członkowi rodziny, najczęściej dzieciom, w celu kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rodziców. Takie przejęcie firmy zwykle następuje w drodze darowizny. Po przekazaniu przedsiębiorstwa dziecku rodzic zaprzestaje prowadzenia działalności. W świetle przepisów ustawy o PIT w takiej sytuacji darowizna przedsiębiorstwa, a następnie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Darczyńca jest jednak zobowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego.

Ustawa o PIT posługuje się pojęciem przedsiębiorstwa w takim znaczeniu, jakie nadaje mu kodeks cywilny. Przedsiębiorstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

• oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

• własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

• prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

• wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

• koncesje, licencje i zezwolenia,

• patenty i inne prawa własności przemysłowej,

• majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

• tajemnice przedsiębiorstwa,

• księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przekazanie przedsiębiorstwa może przy tym nastąpić na podstawie każdej czynności prawnej przenoszącej własność na nabywcę, a zatem umowy sprzedaży, zamiany czy też właśnie darowizny. Nabycie rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny nie podlega jednak podatkowi dochodowemu tylko podatkowi od spadków i darowizn. Wynika to z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z zasadą jednokrotnego opodatkowania tego samego dochodu ustawodawca w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wprowadził regułę, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających podatkowi od spadków i darowizn.

W konsekwencji nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że darczyńca zaprzestaje prowadzenia działalności, a zatem ciąży na nim obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i ustalenia dochodu na dzień likwidacji. Dochód w tym przypadku wyniesie 0 zł, ponieważ przed dokonaniem likwidacji całe przedsiębiorstwo przekazane zostało w darowiźnie. Po stronie darczyńcy nie powstanie obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 czerwca 2008 r. (nr IBPB1/415-271/08/WRz).

Organ podatkowy odniósł się również do korekty kosztów podatkowych w przypadku darowizny przedsiębiorstwa przed likwidacją działalności darczyńcy. Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że wartość posiadanych na dzień dokonania darowizny materiałów oraz towarów nie może być w rozliczeniu podatkowym darczyńcy zaliczona do kosztów. Jeśli zatem przy zakupie (wytworzeniu) ich wartość zaliczona została w ciężar kosztów uzyskania przychodów, należy te koszty skorygować w miesiącu dokonania darowizny. Ostatni odpis amortyzacyjny od środków trwałych w firmie darczyńcy powinien być dokonany za miesiąc, w którym nastąpiło ich zbycie poprzez darowiznę.

Nie ma natomiast potrzeby korygowania kosztów uzyskania przychodów o wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz na zakup środków trwałych, od których dokonano jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Nie znajdzie tutaj zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem nie są kosztami uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych, w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa. Darowane wyposażenie oraz jednorazowo umorzone środki trwałe nie będą bowiem służyły celom osobistym podatnika ani bez uzasadnienia nie będą znajdować się poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK