| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Rozliczenia kosztów uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki podatnika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem poniesionych wydatków powinno być osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby dany wydatek można było uznać za koszt podatkowy, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Ustawy podatkowe nie wskazują wprost, co może być kosztem uzyskania przychodów. Określają natomiast wyłączenia z kosztów. Wskazują zatem te wydatki, których do kosztów zaliczyć nie można. Uzasadnienie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy więc do podatnika. Dziś prezentujemy najczęstsze problemy związane z rozliczaniem kosztów i ich rozwiązania w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Normy księgowe nie mają znaczenia dla podatków

TEZA: Skoro podatnik osiągnął przychód i poniósł związane z nią wydatki w 2002 rok, to brak było podstaw do uwzględnienia powyższych wydatków w kosztach uzyskania przychodu za 2003 rok. Nie ma znaczenia data zaksięgowania kosztów na koncie nagrody przekazane. Fakt ten nie ma znaczenia z punktu widzenia prawa podatkowego. Normy księgowe nie mają bowiem charakteru podatkowoprawnego.

STAN FAKTYCZNY: W 2003 roku podatnik prowadził agencję reklamową. W ramach działalności zajmował się też pośrednictwem w handlu i usługach, badaniem rynku i marketingiem, handlem samochodami, artykułami przemysłowymi i spożywczymi, a także produkcją filmów i programów telewizyjnych. Po kontroli organy uznały księgi rachunkowe oraz ewidencje sprzedaży i zakupu za nierzetelne w części dotyczącej przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Jak przypomniały organy podatkowe, podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów wszelkie poniesione wydatki, jednak tylko wtedy, gdy wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto musi przekonywująco uzasadnić, że ich poniesienie miało wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź też mogło wpłynąć na tę wysokość. Ustawodawca nie posługuje się kategorią kosztów prowadzonej działalności jako instytucją samodzielną, lecz wiąże pojęcie kosztu z pojęciem przychodu.

Z UZASADNIENIA: Ostatecznie sprawa rozliczenia podatku za 2003 rok trafiła na wokandę sądu. Ale Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę podatnika za niezasadną. Sąd zauważył, że istota sporu w sprawie sprowadza się do ustalenia, kiedy skarżący mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z nabyciem nieruchomości stanowiącej nagrodę w konkursie.

Sąd przypomniał, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają żadnych ograniczeń dowodowych celem wykazania, że dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu.

Jak zauważył sąd, koszty nabycia nieruchomości oraz wydatki zwiększające wartość inwestycji zostały poniesione w 2002 roku, co wynika z przedłożonych w toku postępowania dokumentów. Regulacja, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, jest ogólną zasadą rozliczania kosztów w czasie. Odnosi się do wszystkich źródeł przychodów wymienionych w art. 10, z wyjątkiem kosztów związanych z przychodami z działalności gospodarczej, a ściślej kosztów ponoszonych przez podatników prowadzących księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to wynikiem zasady memoriałowej uwzględniania przychodów w rachunku podatkowym (przychody uważa się za osiągnięte w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu środków pieniężnych - przychody należne). Ustawodawca według tej samej zasady pozwala uwzględniać koszty.

W 2003 roku u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami były potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Zasada ta ma zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Jak podkreślił sąd, u podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej czynnikiem decydującym o podatkowym rozliczeniu kosztów w czasie będzie nie moment poniesienia wydatku, a czas powstania przychodów, których te koszty dotyczą. Podatnik nie wykazał, aby w 2003 roku poniósł jakiekolwiek koszty związane ze sporną nieruchomością. Zarówno jej zakup, jak i późniejsze nakłady zostały poniesione w 2002 roku. Z załączonych faktur wynika, że wszystkie były wystawione i płatne do końca 2002 r. W związku z tym skoro skarżący osiągnął przychód i poniósł związane z nią wydatki w 2002 roku, to brak było podstaw do uwzględnienia powyższych wydatków w kosztach uzyskania przychodu za 2003 rok. Nie ma natomiast znaczenia data zaksięgowania kosztów na koncie nagrody przekazane. Fakt ten nie ma znaczenia z punktu widzenia prawa podatkowego. Normy księgowe nie mają bowiem charakteru podatkowoprawnego.

Wyrok WSA w Krakowie z 23 marca 2008 r., I SA/Kr 1403/07, niepublikowany

OPINIA

MIROSŁAW SIWIŃSKI

doradca podatkowy Kancelaria Prawna Witold Modzelewski

W wyroku z 23 marca 2008 r. WSA w Krakowie orzekł, nie kwestionując związku kosztów uzyskania przychodu z przychodem podatnika, iż zostały one poniesione nie w tym roku podatkowym, w którym powinny - zgodnie z zasadami określonymi w przepisie art. 22 ust. 5-6 ustawy PIT, czyli u podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej koszty należy rozliczyć nie na moment poniesienia wydatku, ale czas powstania przychodów, których te koszty dotyczą. Powyższe przepisy zmieniły swoje brzmienie, jak również zostały dodane nowe (od 2007 roku), co powodować może, iż w niektórych stanach faktycznych, np. poniesienie kosztu przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, przedmiotowe rozstrzygnięcie musiałoby być inne. Wyrok ten, będąc wyrazem dawno już utrwalonej linii orzeczniczej dotyczącej zasady potrącalności kosztów, zachowuje aktualność jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK