| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2009 r.

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2009 r.

Termin złożenia zeznania rocznego PIT za 2009 r. upływa 30 kwietnia 2010 r. Poradnik ten jest dobrą okazją, żeby jeszcze raz przejrzeć katalog przysługujących odliczeń za zeszły rok. Jego lektura pozwoli nie tylko na prawidłowe rozliczenie ulg, ale być może przypomni niektórym podatnikom o prawie do skorzystania z przysługujących ulg.

Składki przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają prawo odliczyć całość składek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne własne oraz osób z nimi współpracujących. Przedsiębiorcy mają jednak alternatywę – odliczyć składki ZUS od dochodu albo zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Zaliczenie składek do kosztów w trakcie roku jest rozwiązaniem korzystniejszym. Jeżeli podatnik wykaże w rozliczeniu rocznym stratę, nie będzie mógł odliczyć składek. Składki można bowiem odliczyć tylko wtedy, gdy wystąpi dochód, i tylko do wysokości tego dochodu. Natomiast składki podatnik może zaliczyć do kosztów, nawet jeśli ponosi stratę.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca w 2009 r. opłacał składki na ubezpieczenia społeczne za siebie. Kwota zapłaconych składek w 2009 r. wyniosła 8000 zł. Dochód przedsiębiorcy za 2009 r., przed odliczeniem składek ZUS, wynosi 2000 zł. Od dochodu tego odliczy on składki ZUS jedynie w kwocie 2000 zł. Przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia składek w pozostałej części. Jeżeli składki ZUS zaliczałby do kosztów, to w zeznaniu rocznym wykazałby stratę z działalności o wartości 6000 zł. Stratę może odliczyć od dochodu z działalności w kolejnych pięciu latach.

Składki na ubezpieczenia społeczne można odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali, według podatku liniowego albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem. Podatnik nie może ująć dwukrotnie składek ZUS w rachunku podatkowym, tj. poprzez zaliczenie ich do kosztów, a następnie odliczenie od dochodu, albo podwójne odliczenie w ramach różnych form opodatkowania, np. od dochodu opodatkowanego skalą oraz od przychodu objętego ryczałtem ewidencjonowanym. W przypadku składek ZUS zapłaconych na własne ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie osób współpracujących odliczeniu w zeznaniu podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku, również te zaległe, czy dotyczące przyszłych lat. Przykładowo: składki za grudzień 2009 r., zapłacone w styczniu 2010 r., nie podlegają odliczeniu w zeznaniu rocznym za 2009 r., ale w zeznaniu za 2010 r.

Przedsiębiorcy mający status rolnika nie odliczą od dochodu z działalności gospodarczej (nie zaliczą alternatywnie do kosztów działalności) składek zapłaconych w ramach rolniczych ubezpieczeń społecznych (KRUS), z wyjątkiem dodatkowej składki na KRUS płaconej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, którą można zaliczyć do kosztów. Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 lutego 2008 r.; nr ILPB1/415-189/07-4/AG:

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składka wynosi dwukrotność kwoty ustalonej w sposób określony w ust. 1. Należy zauważyć, iż dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników wynika z faktu, że oprócz działalności rolniczej wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. A zatem w przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej obowiązek zapłaty dodatkowej składki nie wystąpiłby. Biorąc po uwagę powyższe, prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika rodzi obowiązek zapłaty podwyższonej składki na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tym samym wydatki ponoszone z tytułu takiego ubezpieczenia pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów przez zapis art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieją zatem przesłanki, by nadwyżkę składki na ubezpieczenie społeczne rolników, opłacaną przez rolników prowadzących działalność gospodarczą, uznać za wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów z tej działalności. Wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »