| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2009 r.

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2009 r.

Termin złożenia zeznania rocznego PIT za 2009 r. upływa 30 kwietnia 2010 r. Poradnik ten jest dobrą okazją, żeby jeszcze raz przejrzeć katalog przysługujących odliczeń za zeszły rok. Jego lektura pozwoli nie tylko na prawidłowe rozliczenie ulg, ale być może przypomni niektórym podatnikom o prawie do skorzystania z przysługujących ulg.

Darowizny limitowane

Odliczeniu od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej podlegają darowizny na cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego – Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1241. Odliczone mogą być darowizny przekazane wyłącznie podmiotom pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Za organizacje takie przepisy powołanej ustawy nie uważają:

• partii politycznych,

• związków zawodowych i organizacji pracodawców,

• samorządów zawodowych,

• fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że:

– przepisy odrębne stanowią inaczej,

– majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, lub

– fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki,

• fundacji utworzonych przez partie polityczne,

• spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

Obdarowana organizacja musi realizować cele społecznie użyteczne, ale nie musi posiadać formalnie statusu organizacji pożytku publicznego poprzez odpowiedni zapis w rejestrze. Możliwość odliczenia darowizn na rzecz podmiotów niemających formalnego statusu organizacji pożytku publicznego potwierdza pismo Ministerstwa Finansów z 15 kwietnia 2004 r., nr PB3/8214-108/WK/04. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie każdy podmiot spełnia warunki, aby uznać go za organizację pożytku publicznego. I tak, nie podlegają odliczeniu darowizny na rzecz m.in.:

• samodzielnego publicznego zespołu opieki medycznej,

• szkół publicznych,

• rady rodziców (taki wniosek wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 27 września 2004 r., nr PB5/KD-033-62-1539/04).

Przepisy updof przewidują ponadto wprost, że nie podlegają odliczeniu darowizny na rzecz:

• osób fizycznych,

• osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami (art. 26 ust. 5 updof).

W rozliczeniu za 2009 r. oprócz darowizn przekazanych na rzecz polskich organizacji pożytku publicznego podatnik może odliczyć darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego funkcjonujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 26 ust. 6e updof).

Podatnicy mogą również odliczyć od dochodu darowiznę na cel, jakim jest krwiodawstwo realizowane przez honorowych dawców krwi. Wysokość przysługującej ulgi podatnik oblicza, mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za litr pobranej krwi. Ekwiwalent ten wynosi 130 zł za litr krwi. Aby skorzystać z odliczenia, podatnik musi posiadać dokument, z którego wynika wartość krwi przyjętej od podatnika przez stację krwiodawstwa.

Kolejną kategorią darowizn podlegających odliczeniu są darowizny na cele kultu religijnego.

WAŻNE!

W przypadku wymienionych darowizn odliczenie nie może przekroczyć 6% dochodu (licząc też łącznie). Darowizny muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem określającym wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

W przypadku odliczania od dochodu darowizn w postaci towarów opodatkowanych VAT za kwotę darowizny uznaje się wartość towaru wraz z VAT, który nie podlega odliczeniu w ramach rozliczeń VAT (art. 26 ust. 6 updof).

Podatnik dokonujący odliczenia z tytułu darowizny jest obowiązany do wykazania w zeznaniu kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwy i adresu. Darowizny podlegają odliczeniu od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem lub od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym. Darowizny te podatnik rozlicza w poz. 13 i 14 załącznika PIT/O.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »