| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Anulowanie faktur VAT oraz refakturowanie

Anulowanie faktur VAT oraz refakturowanie

Kiedy należy wystawić korektę faktury VAT? Czy możliwe jest anulowanie faktury, a jeśli tak, to w jakich przypadkach? Co na temat anulowania faktur orzekają sądy administracyjne?

Stanowisko Ministra Finansów

Minister Finansów w swojej interpretacji indywidualnej na tle przedstawionego stanu faktycznego i zadanego przez wspólnotę pytania: Czy wspólnota lokali użytkowych w ramach czynności zarządzania nieruchomością wspólną jest podatnikiem VAT w zakresie pobierania opłat od członków wspólnoty z tytułu dostaw mediów do poszczególnych lokali (tzw. refaktury), a także pobierania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu oraz na fundusz remontowy? uznał, iż:

Opłaty wpłacane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu zarówno nieruchomością wspólną, jak i poszczególnych wyodrębnionych lokali nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Opłaty te stanowią jedynie partycypację w kosztach jednostki organizacyjnej – wspólnoty lokali użytkowych – przez jej członków. Wspólnota, a więc jej członkowie, nie dokonują sprzedaży, w rozumieniu ustawy o VAT, na rzecz samych siebie (również jeżeli dotyczy to wyodrębnionych lokali, a nie części wspólnej), przez zapłatę kwot z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem własnych lokali, np. z tytułu opłat za ciepłą wodę, ogrzewanie lub wywóz nieczystości.

Tym samym – zdaniem ministra – Wspólnota nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie pobierania opłat od członków wspólnoty z tytułu dostaw mediów do poszczególnych lokali (tzw. refaktury) oraz pobierania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu i na fundusz remontowy.

Orzecznictwo sądów administracyjnych

WSA w Rzeszowie przychylił się do stanowiska Ministra Finansów, jednocześnie stwierdzając, że z uwagi na to, iż instytucja „refakturowania” nie znajduje uregulowania w przepisach prawa krajowego, z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej źródłem praw i obowiązków podatników w odniesieniu do transakcji odsprzedaży usług – refakturowania jest art. 28 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. Z przepisu tego wynika, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zdaniem WSA w świetle orzecznictwa ETS przyjmuje się, że art. 28 dyrektywy reguluje sytuacje, w których podatnik, działając we własnym imieniu, zawiera umowę, na podstawie której zobowiązuje się do zrealizowania pewnego świadczenia, jednak faktycznie świadczenie to realizowane jest przez podmiot trzeci. W takim przypadku przyjmuje się, że dla celów VAT zleceniobiorca sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył usługę zleceniodawcy. Oznacza to, że dyrektywa uzależnia zasady opodatkowania usług świadczonych przez podmioty trzecie od tego, czy podmiot je sprzedający występuje w imieniu własnym. W świetle tych uwag z tytułu dostawy mediów przez wspólnotę mieszkaniową brak jest podstaw do ich refakturowania. Brak jest bowiem umowy między kontrahentami z zastrzeżeniem o refakturowaniu.

Ponadto w ocenie sądu uiszczanie zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przez poszczególnych właścicieli nie wypełnia podatkowej koncepcji świadczenia usług za wynagrodzeniem między Wspólnotą Lokalową a jej członkami – właścicielami poszczególnych lokali. Koncepcja ta zakłada istnienie bezpośredniego związku między świadczoną usługą a wynagrodzeniem, podczas gdy w rozpoznawanej sprawie wzajemności „usługi za wynagrodzenie” nie ma.

Powyższe – szeroko cytowane stanowisko WSA w Rzeszowie (także Ministra Finansó) nie znalazło jednak potwierdzenia w innych orzeczeniach WSA. Przykładem jest np. wyrok WSA w Warszawie z 9 lutego 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1391/09, a także w Gdańsku z 10 września 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 488/09, w Gliwicach z 2 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Gl 746/09, w Kielcach z 15 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Ke 341/09 oraz we Wrocławiu z 30 listopada 2009 r., sygn. akt I Sa/Wr 1438/09.

Zdaniem sądów skoro ze względów technicznych niemożliwe jest kupowanie mediów do poszczególnych lokali oddzielnie, wspólnota mieszkaniowa dokonuje tego zakupu „całościowo” i z tego tytułu od właścicieli pobierane są stosowne należności. Wspólnota w tym zakresie działa jako pośrednik, nie kupuje tych mediów dla siebie, lecz działa w istocie w imieniu właścicieli. Nawet jeżeli zawiera umowę we własnym imieniu, to w odpowiedniej części jest ona zawarta na rzecz właścicieli. Wspólnota tylko pośredniczy w zakupie mediów i rozliczając ten zakup na poszczególne lokale, w rzeczywistości dokonuje odsprzedaży. Taka odsprzedaż mediów właścicielom lokali stanowi przedmiot opodatkowania VAT jako świadczenie usług. Oznacza to, że w tym też zakresie mogą być przez wspólnotę wystawiane faktury VAT dokumentujące świadczenie usług na rzecz właścicieli (refakturowanie zakupionych przez wspólnotę mediów na rzecz właściciela).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »