| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 r. wprowadza istotne zmiany zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla podatników osiągających przychody w ramach pozostałych źródeł. W przypadku przedsiębiorców na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące spółek osobowych. Warto również wspomnieć, że sama nowelizacja jest dotknięta wadą legislacyjną, ponieważ ustawodawca pominął przy jej tworzeniu jedną z poprzednich nowelizacji. Stąd nowelizacja wprowadza do art. 5a pkt 24, kiedy art. 5a u.p.d.o.f. ma już tych punktów 25. Nie można jednak liczyć na to, żeby tego typu wady legislacyjne uchyliły obowiązywanie całej nowelizacji.

Świadczenia dla emerytów i rencistów

Nowelizacja wprowadza zmianę w art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., tak żeby nie budził już wątpliwości, że zwolnione od podatku są wszelkie świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych (zwolnienie ograniczone jest limitem rocznym 2280 zł). Poprzednie brzmienie przepisu budziło wątpliwości, czy na jego podstawie zwolnione były wszelkie świadczenia niepieniężne, czy tylko świadczenia, których przedmiotem były rzeczy (świadczenia rzeczowe). Z tych samych powodów zmieniony został również art. 21 ust. 1 pkt 92 u.p.d.o.f., który obecnie przewiduje zwolnienie dla świadczeń otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Stypendia dla uczniów i studentów

Poprzednio zwolnienie dla stypendiów uczniowskich i studenckich na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b u.p.d.o.f. stosowane było, jeżeli stypendysta złożył płatnikowi przed pierwszą wypłatą stypendium oświadczenie PIT-2C. Stypendysta oświadczał w nim, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej i dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany, o których mowa w art. 29–30b i 30e u.p.d.o.f. Nowelizacja znosi obowiązek składania oświadczenia PIT-2C. Zastępuje również limit miesięczny dla tego zwolnienia w kwocie 380 zł limitem rocznym w kwocie 3800 zł.

Krwiodawcy

Zgodnie z nowelizacją zwolnione od podatku są przychody ze sprzedaży pobranych od krwiodawców: krwi lub jej innych składników, tj. osocza, płytek. Wcześniej zwolnione od podatku były przychody tylko ze sprzedaży krwi lub osocza. Sprzedaż innych składników krwi była opodatkowana.

Sprzedaż akcji w celu ich umorzenia

Nowelizacja uchyla art. 24 ust. 5 pkt 2 u.p.d.o.f., który za dochód z udziału w zyskach osób prawnych uważał dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Przepis ten powodował, że podmiot kupujący udziały (akcje) był obowiązany do pobierania 19-proc. podatku od takiej sprzedaży. Problemem było jednak to, że podmioty sprzedające akcje na giełdzie nie wiedzą, kto i w jakim celu kupuje akcje. Nabywca tych akcji nie jest zaś w stanie określić sprzedającego. Uchylenie tego przepisu powoduje, że dochód ze sprzedaży udziałów (akcji) sprzedający powinien rozliczyć samodzielnie w zeznaniu PIT-38. Sprzedający nie musi przy tym ustalać, kto i w jakim celu kupił te udziały (akcje).

Ryczałt od „małych zleceń”

Nowelizacja wprowadza regułę, że podatek zryczałtowany od tzw. małych zleceń ma być pobierany, jeżeli wartość określona w umowie-zleceniu czy o dzieło, zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, nie przekracza 200 zł. Po zmianie jasne jest, że ryczałt dotyczy pojedynczej umowy i nie ma potrzeby sumowania wszystkich umów zawartych w danym miesiącu.


PRZYKŁAD

Jan Kowalski w styczniu 2011 r. zawarł dwie umowy-zlecenia z firmą, która nie jest jego pracodawcą. Wartość tych umów wynosi 150 i 100 zł. Od obu umów firma musi odprowadzić 18-proc. zryczałtowany podatek, który wynosi:

– 27 zł przy umowie o wartości 150 zł;

– 18 zł przy umowie o wartości 100 zł.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »