| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 r. wprowadza istotne zmiany zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla podatników osiągających przychody w ramach pozostałych źródeł. W przypadku przedsiębiorców na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące spółek osobowych. Warto również wspomnieć, że sama nowelizacja jest dotknięta wadą legislacyjną, ponieważ ustawodawca pominął przy jej tworzeniu jedną z poprzednich nowelizacji. Stąd nowelizacja wprowadza do art. 5a pkt 24, kiedy art. 5a u.p.d.o.f. ma już tych punktów 25. Nie można jednak liczyć na to, żeby tego typu wady legislacyjne uchyliły obowiązywanie całej nowelizacji.

Wspólne opodatkowanie małżonków na wniosek jednego z nich

Dotychczas wspólne rozliczenie podatku rocznego przez małżonków było możliwe na wniosek złożony w zeznaniu przez oboje małżonków. Wyjątkiem był małżonek, który:

1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a u.p.d.o.f.).

W powyższych przypadkach małżonek korzystał ze wspólnego rozliczenia, mimo że wniosek składał sam. Nowelizacja z 25 listopada 2010 r. wprowadza przepis, że również wniosek o wspólne rozliczenie małżonków żyjących może skutecznie złożyć tylko jeden z małżonków (art. 6 ust. 2a u.p.d.o.f.). W praktyce sprowadza się to do tego, że wspólne zeznanie małżonków podpisze tylko jeden z małżonków. Podpis tylko jednego z małżonków jest traktowany jako złożenie oświadczenia o upoważnieniu podpisanego małżonka do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków.


Ważne

Wspólne rozliczenie podatku rocznego małżonków żyjących na wniosek jednego z nich jest już możliwe przy rozliczeniu podatku za 2010 r. (art. 13 nowelizacji z 25 listopada 2010 r.).

Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

Artykuł 6 ust. 4 u.p.d.o.f. w nowym brzmieniu ma zapobiec rozliczaniu podatku na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci przez osoby pozostające w konkubinacie, które wychowują faktycznie dzieci wspólnie z partnerem. W dotychczasowym stanie prawnym na tym tle doszło do rozbieżnego orzecznictwa sądów. Przykładowo w wyroku z 18 września 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1133/07) WSA w Warszawie uznał, że dla rozliczenia jako samotny rodzic decydujący jest stan prawny osoby (określony w art. 6 ust. 5 u.p.d.o.f.), a nie to – czy osoba ta faktycznie samotnie wychowuje dziecko. Innego zdania był WSA w Łodzi w wyroku z 29 grudnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 868/08). Zdaniem tego sądu dla rozliczenia jako samotny rodzic decydujące są dwa czynniki:

1) określony w art. 6 ust. 5 u.p.d.o.f. stan prawny danej osoby oraz

2) faktyczne samotne wychowywanie dziecka.

Artykuł 6 ust. 4 u.p.d.o.f. w obecnym brzmieniu mówi, że z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać rodzic lub opiekun prawny, będący:

1) panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo

2) osobą będącą w separacji, albo

3) osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

– jeżeli ten rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowuje w roku podatkowym dziecko.

Po zmianie brzmienia tego przepisu stało się jasne, że osoba musi nie tylko być osobą formalnie samotną w rozumieniu przepisów art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f., ale musi również faktycznie samotnie wychowywać dziecko. Do końca tylko nie wiadomo, jak urząd skarbowy ma weryfikować, czy osoba korzystająca z preferencyjnego opodatkowania wraz z dzieckiem faktycznie samotnie wychowuje dziecko.


Przypomnijmy: Podatek w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci może być określony w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Efektem tego opodatkowania jest zmniejszenie obciążenia podatkowego osoby samotnie wychowującej dziecko.

Podatek w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci może być określony w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Efektem tego opodatkowania jest zmniejszenie obciążenia podatkowego osoby samotnie wychowującej dziecko.


PRZYKŁAD

W 2010 r. osoba prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Osoba jest rozwódką, która samotnie wychowuje małoletnie dziecko. Dochód rodzica z działalności gospodarczej do opodatkowania wynosi 70 000 zł. Gdyby rodzic złożył indywidualne zeznanie roczne, jego wyliczony podatek wyniósłby po zaokrągleniu 12 044 zł. Przy rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko podatek rodzica wyniesie po zaokrągleniu 11 488 zł = [(35 000 x 18%) – 556,02] x 2.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »