| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 r. wprowadza istotne zmiany zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla podatników osiągających przychody w ramach pozostałych źródeł. W przypadku przedsiębiorców na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące spółek osobowych. Warto również wspomnieć, że sama nowelizacja jest dotknięta wadą legislacyjną, ponieważ ustawodawca pominął przy jej tworzeniu jedną z poprzednich nowelizacji. Stąd nowelizacja wprowadza do art. 5a pkt 24, kiedy art. 5a u.p.d.o.f. ma już tych punktów 25. Nie można jednak liczyć na to, żeby tego typu wady legislacyjne uchyliły obowiązywanie całej nowelizacji.

Zmiany dla wspólników spółek osobowych

Z funkcjonowaniem spółek osobowych (tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej czy komandytowej) wiąże się wiele nierozstrzygniętych jednoznacznie problemów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto spółki osobowe w dotychczasowym stanie prawnym często były wykorzystywane jako element optymalizacji podatkowej zobowiązań podatkowych ich wspólników. Chcąc ograniczyć skalę występowania tych problemów oraz działań optymalizacji podatkowej, ustawodawca wprowadził kilka nowych rozwiązań podatkowych dla tych spółek.

Wkłady wnoszone do spółek osobowych

Do momentu wejścia w życie nowelizacji z 25 listopada 2010 r. organy podatkowe powszechnie twierdziły, że wniesienie aportu do spółki osobowej powoduje powstanie przychodu dla podmiotu wnoszącego ten aport. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2010 r. (nr ITPB1/415-437b/10/TK): „Wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci nieruchomości stanowiącej środek trwały, wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności wnoszącego wkład (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie spółki komandytowo-akcyjnej) w zamian za udział kapitałowy spółki, stanowi odpłatne zbycie tej nieruchomości. Wartość nieruchomości określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki. Brak jest zatem podstaw do uznania za zasadne stwierdzenia, że w tej sytuacji nie powstaje przychód”.

Innego zdania były natomiast sądy administracyjne. Przykładem jest wyrok WSA w Warszawie z 17 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1383/09): „Istota sprawy w niniejszym postępowaniu sprowadzała się do oceny tego, czy wniesienie wkładu do spółki osobowej, w postaci nieruchomości, spowoduje powstanie przychodu (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych) po stronie osoby wnoszącej aport. Punktem wyjścia do powyższych rozważań było więc ustalenie, czy powyższa czynność nosi znamiona czynności odpłatnej. W ocenie tut. sądu wniesienie aportu do spółki osobowej nie spowoduje otrzymania przez osobę go wnoszącą – odpłatności. Konkluzja ta wynika z charakteru spółki osobowej. Wniesienie do niej wkładu niepieniężnego nie powoduje otrzymania zwrotnego świadczenia o wartości odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu. (...) Osoba wnosząca aport nie otrzymuje w zamian za niego zapłaty, gdyż przekształca go we wkład. Dzięki temu wkładowi natomiast uczestniczy w stratach i zyskach spółki osobowej odpowiednio do wartości wniesionego wkładu”.

Nowelizacja z 25 listopada 2010 r. stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki osobowej, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki osobowej bądź wystąpienia z takiej spółki (art. 21 ust. 1 pkt 50b u.p.d.o.f.). Wprowadzone zwolnienie ma zakończyć rozbieżności występujące w kwestii opodatkowania wkładów wnoszonych do spółek osobowych. Skutek w postaci zwolnienia od podatku wystąpi jednak wyłącznie w przypadku wkładów wnoszonych do spółek osobowych od 1 stycznia 2011 r., ponieważ od tego momentu obowiązuje zwolnienie. W stosunku do wkładów wniesionych przed 1 stycznia 2011 r. problem opodatkowania przychodu z tego tytułu pozostaje aktualny.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »