| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 r. wprowadza istotne zmiany zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla podatników osiągających przychody w ramach pozostałych źródeł. W przypadku przedsiębiorców na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące spółek osobowych. Warto również wspomnieć, że sama nowelizacja jest dotknięta wadą legislacyjną, ponieważ ustawodawca pominął przy jej tworzeniu jedną z poprzednich nowelizacji. Stąd nowelizacja wprowadza do art. 5a pkt 24, kiedy art. 5a u.p.d.o.f. ma już tych punktów 25. Nie można jednak liczyć na to, żeby tego typu wady legislacyjne uchyliły obowiązywanie całej nowelizacji.

Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży wkładu

Zmiany nastąpiły również w sposobie ustalania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotu wkładu wniesionego do spółki osobowej. Od 1 stycznia 2011 r.

za koszt uzyskania przychodu uważa się w takim przypadku:

1) wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych – jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki;

2) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki (art. 22 ust. 8a u.p.d.o.f.).

Przed nowelizacją koszty uzyskania przychodu ze zbycia praw i rzeczy wniesionych aportem do spółki osobowej określane były na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Przy czym docelowo należało sięgnąć do art. 23 u.p.d.o.f., do którego odwołuje się art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. W praktyce oznaczało to, że podatnik za koszt zbycia przedmiotu aportu miał prawo przyjąć wartość początkową przedmiotu wkładu (czyli wartość rynkową przedmiotu z dnia wniesienia wkładu), pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne. Stanowisko takie akceptowały również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2010 r., nr IPPB1/415-576/10-3/EC: „Reasumując w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionej do tego podmiotu tytułem wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa wnioskodawcy – koszt uzyskania przychodu winna stanowić wartość początkowa przedmiotu wkładu wynikająca z ksiąg spółki komandytowej pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne”.

Te rozwiązania były często wykorzystywane przy optymalizacji zobowiązań podatkowych.


PRZYKŁAD

Osoba fizyczna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Amortyzuje w niej budynek użytkowy, który nabyła za 200 000 zł. Odpisy amortyzacyjne od budynku wynoszą 40 000 zł. Osoba chce sprzedać ten budynek za cenę rynkową, która wynosi 1 200 000 zł. Gdyby zrobiła to wprost, poprzez indywidualną działalność gospodarczą, jej dochód do opodatkowania ze sprzedaży budynku wyniósłby 1 040 000 zł = (1 200 000 zł – 200 000 zł) + 40 000 zł. Dochód ze sprzedaży budynku powiększyłby dochód z jej indywidualnej działalności gospodarczej. Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym podatek wyniósłby 197 600 zł (1 040 000 zł x 19%). Osoba ta wnosi jednak ten budynek aportem do spółki osobowej, w której staje się wspólnikiem. Na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. przywołany wyżej wyrok WSA w Warszawie z 17 grudnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1383/09) przyjmuje, że wniesienie tego wkładu nie stanowi dla niej przychodu. Wartość początkowa budynku wynosi 1 200 000 zł. Spółka taką wartość przyjmuje do amortyzacji budynku. Spółka nie amortyzuje jednak budynku, tylko od razu sprzedaje go za kwotę 1 200 000 zł. Dochód do opodatkowania wynosi przy takim rozwiązaniu 0 zł (1 200 000 zł – 1 200 000 zł), ponieważ przychód ze sprzedaży budynku spółka ma prawo pomniejszyć o wartość rynkową tej nieruchomości. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. nie pozwalają już na takie rozwiązania. Spółka przy aporcie wniesionym od 1 stycznia 2011 r. za wartość początkową musi przyjąć wartość 200 000 zł, czyli wartość początkową budynku w indywidualnej działalności wspólnika wnoszącego wkład (art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.d.o.f., o którym piszemy dalej).


Ważne

Nowe przepisy dotyczące ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży rzeczy i praw wniesionych do spółek osobowych aportem mają zastosowanie do wkładów wniesionych od 1 stycznia 2011 r. Przy sprzedaży praw i rzeczy wniesionych aportem do spółek osobowych do 31 grudnia 2010 r. stosuje się przepisy obowiązujące na 31 grudnia 2010 r. (art. 9 nowelizacji z 25 listopada 2010 r.). Oznacza to, że prawa i rzeczy wniesione aportem do 31 grudnia 2010 r. mogą być sprzedane po tej dacie na starych, korzystnych podatkowo zasadach.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

pracujwunii.pl

Ekspert w dziedzinie poszukiwania pracy i zatrudnienia za granicą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »