| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Zmiany dla podatników PIT w 2011 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada 2010 r. wprowadza istotne zmiany zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla podatników osiągających przychody w ramach pozostałych źródeł. W przypadku przedsiębiorców na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące spółek osobowych. Warto również wspomnieć, że sama nowelizacja jest dotknięta wadą legislacyjną, ponieważ ustawodawca pominął przy jej tworzeniu jedną z poprzednich nowelizacji. Stąd nowelizacja wprowadza do art. 5a pkt 24, kiedy art. 5a u.p.d.o.f. ma już tych punktów 25. Nie można jednak liczyć na to, żeby tego typu wady legislacyjne uchyliły obowiązywanie całej nowelizacji.

Zniesienie podatku od remanentu likwidacyjnego

Nowelizacja określiła również, że przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a u.p.d.o.f.) – dochodem z odpłatnego zbycia tych składników jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie (art. 24 ust. 3b u.p.d.o.f.). Przy czym przychód ten nie powstanie, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Dodanie tych przepisów oraz przepisów dotyczących opodatkowania wspólników występujących ze spółek osobowych i likwidowanych spółek osobowych spowodowało, że zbędne stały się przepisy o opodatkowaniu remanentu likwidacyjnego. Ich utrzymanie w obecnym stanie prawnym powodowałoby podwójne opodatkowanie zakończenia działalności gospodarczej.


Przypomnijmy: Remanent likwidacyjny, oprócz składników objętych normalnym remanentem, takich jak towary handlowe, materiały, surowce, półprodukty, musiał obejmować również wyposażenie. Wyposażeniem są rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone do środków trwałych. Remanent likwidacyjny dla celów p.d.o.f. nie obejmował natomiast środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyceniony według cen zakupu remanent likwidacyjny był podstawą wyliczenia dochodu, który stanowił podstawę opodatkowania 10-proc. zryczałtowanym podatkiem. Podatek ten płatny był w terminie odprowadzenia zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) prowadzenia działalności W terminie wpłaty tego podatku do urzędu skarbowego należało również złożyć remanent sporządzony na dzień likwidacji. Jeżeli likwidacja miała miejsce w grudniu, to podatek płatny był w terminie przewidzianym dla podatku rocznego (do 30 kwietnia następnego roku). Podatnik do zeznania rocznego nie załączał remanentu likwidacyjnego, natomiast sam zryczałtowany podatek rozliczał w zeznaniu rocznym.

Remanent likwidacyjny, oprócz składników objętych normalnym remanentem, takich jak towary handlowe, materiały, surowce, półprodukty, musiał obejmować również wyposażenie. Wyposażeniem są rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone do środków trwałych. Remanent likwidacyjny dla celów p.d.o.f. nie obejmował natomiast środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyceniony według cen zakupu remanent likwidacyjny był podstawą wyliczenia dochodu, który stanowił podstawę opodatkowania 10-proc. zryczałtowanym podatkiem. Podatek ten płatny był w terminie odprowadzenia zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) prowadzenia działalności W terminie wpłaty tego podatku do urzędu skarbowego należało również złożyć remanent sporządzony na dzień likwidacji. Jeżeli likwidacja miała miejsce w grudniu, to podatek płatny był w terminie przewidzianym dla podatku rocznego (do 30 kwietnia następnego roku). Podatnik do zeznania rocznego nie załączał remanentu likwidacyjnego, natomiast sam zryczałtowany podatek rozliczał w zeznaniu rocznym.


Uwaga

Podatnicy dokonujący likwidacji działalności gospodarczej na 31 grudnia 2010 r. muszą jeszcze rozliczyć podatek od remanentu likwidacyjnego w zeznaniu rocznym składanym za 2010 r.

Sposób wyliczenia dochodu z remanentu likwidacyjnego najlepiej przedstawić na przykładzie.


PRZYKŁAD

Pan Nowak dokonał likwidacji działalności gospodarczej na 31 grudnia 2010 r. W 2010 r. opodatkowany był podatkiem liniowym. Wartość remanentu na dzień likwidacji działalności wynosi 24 000 zł. Do obliczenia dochodu należy zastosować wskaźnik rentowności działalności gospodarczej. Wynika on z udziału dochodu w przychodach w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc likwidacji działalności. Jeżeli w tym okresie podatnik nie uzyskał dochodu, pod uwagę bierze taką proporcję z roku poprzedzającego rok likwidacji. Załóżmy, że dochód Pana Nowaka w miesiącach wrzesień – listopad 2010 r. wynosił 30 000 zł, a przychód 300 000 zł. Wtedy wskaźnik rentowności wynosi 10% (30 000 zł : 300 000 zł). Podstawa opodatkowania z remanentu likwidacyjnego wyniesie w takim przypadku 2400 zł (24 000 zł x 10%). Podatek od remanentu likwidacyjnego wynosi 10 proc. Oznacza to, że Pan Nowak jest obowiązany zapłacić podatek w kwocie 240 zł (2400 zł x 10%). Podatek zapłaci w terminie do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2011 r. przypada w sobotę) Wykaże go również w poz. 54 zeznania PIT-36L za 2010 r.


Mimo że nowelizacja uchyliła podatek od remanentu likwidacyjnego, to wprowadziła obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej, w tym na dzień likwidacji spółki osobowej czy na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:

1) liczbę porządkową,

2) określenie (nazwę) składnika majątku,

3) datę nabycia składnika majątku,

4) kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,

5) wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz

6) wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji (art. 24 ust. 3a u.p.d.o.f.).

Wykaz ten pozwoli na podatkowe rozliczenie składników uzyskanych w dniu likwidacji działalności gospodarczej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »