| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Sprzedaż rozliczana w PIT-39

Od 1 stycznia 2009 r. ustawodawca istotnie zmienił zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości i praw mieszkalnych. Utrzymał co prawda 19% podatek liczony od dochodu, ale zamiast „ulgi meldunkowej” wprowadził nową ulgę podatkową dla tych dochodów. Nowa ulga dotyczy sprzedaży tych nieruchomości i praw, które zostały nabyte od 1 stycznia 2009 r. Warunkiem zwolnienia od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jest przeznaczenie przychodu z ich zbycia na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło to odpłatne zbycie.

PRZYKŁAD

Podatnik sprzedał w maju 2010 r. mieszkanie nabyte w styczniu 2009 r. W takim przypadku dla skorzystania z nowego zwolnienia podatnik musi przeznaczyć uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe w terminie do 31 grudnia 2012 r.

Ważne również jest to, że ze zwolnienia skorzystają ci podatnicy, którzy uzyskane ze sprzedaży przychody przeznaczą na własne cele mieszkaniowe, a nie na cele osób trzecich np. dzieci. Do wydatków mieszkaniowych nowe przepisy zaliczają wydatki na nabycie mieszkań, domów, działek pod domy oraz spłatę kredytów związanych z celami mieszkaniowymi, w tym kredytów refinansowych przeznaczonych na spłatę innych kredytów związanych z celami mieszkaniowymi. Wydatki na cele mieszkaniowe powinny dotyczyć obszaru Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo Szwajcarii.

PRZYKŁAD

Podatnik sprzedał w Polsce w grudniu 2010 r. dom, który oddał do użytkowania w kwietniu tego samego roku. Na początku 2011 r. podatnik kupił apartament we Włoszech. W tym przypadku podatnik ma prawo skorzystać z nowej ulgi, ponieważ przychód ze sprzedaży domu w Polsce przeznaczył na własne cele mieszkaniowe, tj. zakup mieszkania na terenie jednego z krajów Unii.

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do EOG albo w Szwajcarii, omawiane zwolnienie stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. Przy przeznaczeniu kredytu na cele mieszkaniowe oraz na inne cele nie związane z mieszkaniowymi, rozliczenia ulgi dokonujemy proporcjonalnie. Za wydatki na cele mieszkaniowe nie uważa się wydatków poniesionych na:

• nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania,

• nabycie gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

• budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

– przeznaczonych na cele rekreacyjne.

W wyniku nowelizacji z 6 listopada 2008 r. przepisy u.p.d.o.f. przewidują, że osiągając dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym na podstawie art. 30e u.p.d.o.f., podatnik jest zobowiązany do złożenia odrębnego zeznania podatkowego PIT-39 w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

ZAPAMIĘTAJ

Zeznanie PIT-39 powinno być złożone niezależnie od tego, czy dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie faktycznie opodatkowany, czy też podatnik skorzysta ze zwolnienia. Jeżeli w określonym ustawą terminie podatnik nie przeznaczy osiągniętego przychodu na własne cele mieszkaniowe będzie zobowiązany do złożenia korekty zeznania, w którym wykazał dochód jako zwolniony i zapłaci podatek wraz z odsetkami.

Dochód zwolniony wyliczamy jako iloczyn dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub prawa oraz wskaźnika proporcji, w jakiej pozostają wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w przychodzie uzyskanym ze sprzedaży.

PRZYKŁAD

Podatnik sprzedał w maju 2010 r. mieszkanie, które nabył w styczniu 2009 r. Dochód ze sprzedaży tego mieszkania wyniósł 30 000 zł, ponieważ podatnik nabył je za 340 000 zł (koszty), a sprzedał za 370 000 zł (przychód). W grudniu 2010 r. podatnik wydał na nabycie kolejnego mieszkania 320 000 zł. Proporcja poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi

86,49% (320 000 zł/370 000 zł). W zeznaniu PIT-39 składanym do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2011 r. przypada w sobotę) podatnik wykazał dochód ze sprzedaży w kwocie 30 000 zł, z czego dochód zwolniony wyniósł 25 947 zł (30 000 zł x 86,49%). Do opodatkowania pozostała kwota 4053 zł, od której podatnik zapłaci podatek w kwocie 770 zł (4053 zł x 19%).

Wydatki poniesione na cele mieszkaniowe należy udokumentować. W zależności od rodzaju wydatku mieszkaniowego mogą to być akty notarialne dotyczące nabycia nowych nieruchomości mieszkaniowych czy dokumenty bankowe przy spłacie kredytów. Istnienie formularza PIT-39 powoduje, że podatnik za 2010 r. może złożyć nawet cztery zeznania podatkowe.

PRZYKŁAD

Podatnik w 2010 r. osiągnął przychody:

• z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

• ze stosunku pracy,

• ze sprzedaży akcji,

• ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2009 r.

W związku z tym podatnik za 2010 r. powinien złożyć:

• PIT-36L – rozliczenie podatku liniowego,

• PIT-37 – rozliczenie dochodu ze stosunku pracy,

• PIT-38 – rozliczenie dochodu ze sprzedaży akcji,

• PIT-39 – rozliczenie dochodu ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2009 r.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 30e ust. 1 u.p.d.o.f.

Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Co można odliczyć od dochodu i podatku

Przy rozliczeniu za 2010 r. można niektóre wydatki odliczyć od dochodu. Są nimi np. wydatki za użytkowanie Internetu w miejscu zamieszkania (ulga internetowa) czy wydatki na cele rehabilitacyjne (ulga rehabilitacyjna). Bardzo popularną ulgą jest ulga na wychowanie dzieci (ulga prorodzinna). Przy wychowaniu dziecka przez pełny rok podatnik będzie mógł odliczyć w rozliczeniu za 2010 r. kwotę 1112,04 zł na każde dziecko.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK