| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe wystawianie faktur grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Również nabywcy powinni wiedzieć, jaką treść muszą zawierać otrzymywane przez nich faktury, gdyż błędnie wystawione faktury VAT mogą nie pozwalać na odliczenie podatku na nich naliczonego.

4. Podpisywanie faktur

Obecnie obowiązujące przepisy – w przeciwieństwie do przepisów, które obowiązywały do końca kwietnia 2004 r. – nie przewidują obowiązku podpisywania faktur. Jest to efekt dostosowania polskich przepisów do wymagań unijnych (zob. art. 229 Dyrektywy; do końca 2006 r. – art. 22(2)(b) akapit trzeci VI Dyrektywy).

Wyjątek od zasady, że podpisywanie faktur nie jest obowiązkowe, dotyczy faktur VAT RR (zob. punkt 3.12. Faktury VAT RR). Istnienie takiego obowiązku jest niezgodne ze wskazanym wyżej przepisem art. 229 Dyrektywy.

Podpisywane są na ogół również faktury korygujące. Spowodowane jest to tym, że warunkiem rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę jest w niektórych przypadkach posiadanie potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę, a podpisanie faktury korygującej przez nabywcę jest najłatwiejszym, a w konsekwencji najczęściej stosowanym sposobem potwierdzania jej odbioru (zob. punkt 15.3. Potwierdzenia odbioru faktur korygujących).

5. Wystawianie faktur w języku obcym

Od 1 maja 2004 r. faktury mogą być wystawiane przedsiębiorcom w języku obcym (w tym wyłącznie w języku obcym). Wcześniej przeszkodą ku temu był art. 7 ust. 1 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 z późn.zm.), z którego wynikało, że języka polskiego używało się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. W szczególności dotyczyło to nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwościach towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań. Wystawianie faktur z pominięciem polskiej wersji językowej podlegało karze grzywny (zob. art. 15 ust. 1 ustawy o języku polskim w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2004 r.).

Od 1 maja 2004 r. art. 7 ust. 1 ustawy o języku polskim przewiduje, że bezwzględny obowiązek używania języka polskiego dotyczy jedynie obrotu z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy (w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o języku polskim), a w obrocie bez udziału konsumentów, jeśli obrót ten jest wykonywany przez podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy, tj. w przypadku obrotu dokonywanego przez organy i instytucje publiczne (naruszanie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny – zob. art. 15 ustawy o języku polskim). W pozostałym zakresie (w szczególności w przypadku wystawiania faktur przedsiębiorcom) nie istnieje bezwzględny obowiązek stosowania języka polskiego.

Na marginesie należy przypomnieć, że na kontrolowanych (osobach upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownikach oraz osobach współdziałających z kontrolowanym) ciąży obowiązek przedstawiania, na żądanie kontrolującego, tłumaczenia na język polski sporządzonej w językach obcych dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli (zob. art. 287 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej). Obowiązek ten dotyczy również faktur. Zatem obowiązkiem kontrolowanych podatników jest dostarczanie kontrolującym tłumaczeń faktur sporządzonych w językach obcych (jeśli faktury te dotyczą spraw będących przedmiotem kontroli).

6. Wystawianie faktur w walutach obcych

Nie ma przeszkód, aby faktury VAT były wystawiane w walutach obcych (pośrednio możliwość taka wynika z § 5 ust. 6 rozporządzenia o fakturach, który stanowi, że kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie jest określona kwota należności w fakturze). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykład przedstawiamy poniżej.

Żaden z przepisów ww. ustawy o VAT nie odnosi się wprost do kwestii wystawiania faktur w walucie obcej, ale też brak jest uregulowań, które zabraniałyby dokumentowania transakcji dokonywanych przez podatników VAT w obcej walucie. Jeżeli jednak podatnik decyduje się na fakturowanie należności w walucie obcej, musi mieć na względzie przepis § 5 ust. 6 rozporządzenia (...), w myśl którego kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Powyższy przepis nakłada na wystawcę obowiązek przeliczania tylko kwot podatku wykazywanych na fakturach na złote, jeżeli kwota należności jest określona w innej walucie. Istnieje zatem możliwość wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż w dowolnej walucie obcej, ale kwota podatku powinna być zawsze wyrażona w walucie polskiej, co oznacza że w przypadku kontraktów zawartych np. w euro dostawca krajowy może wystawić fakturę, podając kwotę netto i brutto w euro, a VAT w złotych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lipca 2009 r., sygn. IBPP2/443-277/09/ASz).

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 lutego 2010 r., sygn. IPPP1-443-1237/09-2/JB. Należy dodać, że zasady przeliczania kwot podanych w walucie obcej określają przepisy art. 31a ustawy o VAT. Przepisy te mają zastosowanie również do przeliczania do celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK