| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe wystawianie faktur grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Również nabywcy powinni wiedzieć, jaką treść muszą zawierać otrzymywane przez nich faktury, gdyż błędnie wystawione faktury VAT mogą nie pozwalać na odliczenie podatku na nich naliczonego.

8. Terminy wystawiania faktur

Faktury wystawia się, co do zasady, nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (zob. § 19 ust. 1 rozporządzenia o fakturach). Od tej zasady istnieją pewne wyjątki (zob. punkt 8.1. Faktury dokumentujące sprzedaż o charakterze ciągłym oraz punkt 8.2. Faktury wystawiane najpóźniej z chwilą powstania obowiązku podatkowego).

Termin do wystawienia faktury należy obliczać począwszy od następnego dnia po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi (zgodnie z art. 12 § 1 ordynacji podatkowej, jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło), a jego upływ następuje z upływem siódmego dnia począwszy od tego dnia.

Przy wystawianiu faktur ma również zastosowanie przepis art. 12 § 5 ordynacji podatkowej, który stanowi, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Jeśli zatem termin do wystawienia faktury miałby upłynąć w sobotę, niedzielę lub święto, termin wystawienia faktury wydłuża się do pierwszego roboczego dnia następującego po tych dniach.

PRZYKŁAD

Wydanie towaru nastąpiło 8 stycznia 2011 r., a więc w sobotę. Siódmy dzień od dnia wydania towaru przypada w tym przypadku również w sobotę (tj. 15 stycznia 2011 r.). Ze względu na art. 12 § 5 ordynacji podatkowej termin na wystawienie faktury zostaje w tym przypadku przesunięty na najbliższy dzień roboczy przypadający po 15 stycznia 2011 r. Oznacza to, że termin na wystawienie faktury upływa w poniedziałek 17 stycznia 2011 r. Faktura wystawiona do 17 stycznia 2011 r. jest zatem fakturą wystawioną w terminie.

8.1. Faktury dokumentujące sprzedaż o charakterze ciągłym

Zasada, że faktury wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, nie ma zastosowania do sprzedaży o charakterze ciągłym. W takich przypadkach fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (zob. § 9 ust. 2 rozporządzenia o fakturach).

Jednak przepisy VAT nie definiują pojęcia sprzedaży o charakterze ciągłym. Stąd interpretacje organów skarbowych.

Za sprzedaż o charakterze ciągłym należy uznać sprzedaż odbywającą się bezustannie, stale, bez przerwy itd. Pojęcie ciągłości rozumiane zgodnie z zasadami prawa cywilnego należy odnieść do pojęcia zobowiązania o charakterze ciągłym. Zobowiązanie takie wytwarza stosunek prawny oznaczony terminem lub nim nieoznaczone. Charakter tego zobowiązania jest trwały i mogą z niego wypływać obowiązki ciągłe lub okresowe. W zobowiązaniu ciągłym nie da się wyróżnić powtarzających się odrębnych czynności, które można byłoby zakwalifikować jako świadczenia samodzielne w określonym momencie czasu. Innymi słowy, w przypadku świadczenia ciągłego nie sposób stwierdzić, że zostało ono zrealizowane w konkretnej dacie, jest ono bowiem realizowane stale – stan realizacji świadczenia trwa – przez określony okres (np. w przypadku najmu czy usług telekomunikacyjnych). Przez pojęcie sprzedaży ciągłej należy więc rozumieć wynikające z zobowiązania o charakterze ciągłym świadczenie polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu się strony zobowiązanej do świadczenia (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lutego 2010 r., sygn. IBPP2/443-959/09/WN)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »