| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Podstawą do kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na koncesję nie może być natomiast art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten nie stanowi bowiem samoistnej podstawy do uznania określonego wydatku za koszt uzyskania przychodów. Powyższy przepis reguluje jedynie zasady uznawania poniesionych wydatków za koszt uzyskania przychodów w sytuacji, gdy wydatek został poniesiony w latach poprzedzających rok podatkowy lub nie został jeszcze poniesiony, został zarachowany, jest znany co do kwoty i rodzaju oraz odnosi się do przychodów danego roku podatkowego. Jednocześnie z przepisu tego wynika, że jeżeli przypisanie kosztu do przychodu określonego roku nie jest możliwe, koszty te są potrącane w roku, w którym zostały poniesione.
Pismo Ministerstwa Finansów – Sekretarza Stanu z 20 czerwca 2001 r. (PB3/GM-8214-99/01)
3.5. Okres używania majątku trwałego przez podatnika
Przepisy ustaw podatkowych wskazują, że odpisom amortyzacyjnym podlegają te składniki majątku trwałego podatnika, których przewidywany okres użytkowania przekroczy 1 rok. Jeżeli przewidywany okres użytkowania danego składnika majątkowego nie przekracza 1 roku, to wydatki na nabycie takiego składnika – bez względu na wysokość poniesionych nakładów – mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w dacie poniesienia wydatku. Jak można zatem zauważyć, kryterium przewidywanego okresu użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi jedyny element kwalifikacyjny zależny od podatnika.
Przykład
Osoba fizyczna, prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą, 17 sierpnia 2004 r. dokonała zakupu kserokopiarki za cenę 5850 zł netto. Podatnik przyjął, że ten składnik jego majątku będzie wykorzystywany w firmie przez 10 miesięcy. Z tego też względu, jeżeli zakupiona kserokopiarka jest kompletna, zdatna do użytku w momencie przyjęcia do używania, a ponadto będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej podatnika, to wydatek poniesiony na jej zakup można odnieść bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli jednak podatnik założyłby, że przewidywany okres użytkowania tego urządzenia przekroczy rok, to kosztem uzyskania przychodu byłyby odpisy amortyzacyjne. Zakładając, że odpis amortyzacyjny byłby dokonywany przy zastosowaniu stawki 20 proc., to w 2004 r. kosztem uzyskania przychodu byłaby kwota 390 zł (5850 zł x 20% : 12 miesięcy x 4 miesiące). Tak więc zaliczając zakup bezpośrednio do kosztów podatnik zmniejszyłby dochód do opodatkowania o kwotę 5850 zł, a zaliczając do kosztów tylko odpisy amortyzacyjne, kosztem uzyskania przychodu w 2004 r. byłaby kwota 390 zł.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »