| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Powyższe uregulowania mają także zastosowanie w przypadku zaliczenia wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł do kosztów uzyskania przychodów, a następnie zaliczenia tych składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia. W takim przypadku odsetki nalicza się do dnia zaliczenia składnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Przykład
15 lipca 2003 r. spółka z o.o. kupiła maszynę piekarniczą do przygotowania surowca i ciast. Wydatek na zakup maszyny zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, gdyż podmiot planował używanie maszyny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jedynie przez okres 10 miesięcy. Cena nabycia maszyny wyniosła 45 000 zł. Na początku lipca 2004 r. prezes spółki podjął decyzję, iż maszyna będzie nadal przydatna w firmie i będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Przyjęto, że maszyna będzie amortyzowana według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 proc. (stawka wynikająca z wykazu – maszyna piekarnicza ma symbol 568 KŚT). Z uwagi na to, iż 14 sierpnia 2004 r. minął pierwszy miesiąc następujący po roku od przyjęcia maszyny do używania na potrzeby działalności gospodarczej, należy maszynę wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od miesiąca września 2004 r. w kwocie 45 000 zł. W następnej kolejności należy obliczyć odpisy amortyzacyjne za okres od sierpnia 2003 r. do sierpnia 2004 r. stosując przyjętą przez spółkę stawkę amortyzacyjną 10 proc. Odpis amortyzacyjny za ten okres wynosi zatem 4500 zł (45 000 zł x 10% = 4500 zł). Obliczony w ten sposób odpis amortyzacyjny należy ująć w prowadzonej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak odpis ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodu dla celów podatkowych. W dalszej kolejności spółka z o.o. powinna we wrześniu 2004 r. zmniejszyć koszty uzyskania przychodu o różnicę pomiędzy ceną nabycia maszyny a wysokością odpisów amortyzacyjnych, które przypadają na okres dotychczasowego używania maszyny. Różnica ta wynosi 40 500 zł (45 000 zł – 4500 zł). W przypadku, gdy koszty uzyskania przychodu spółki z o.o. we wrześniu 2004 r. będą mniejsze od kwoty 40 500 zł, to kwota 40 500 zł pomniejsza koszty uzyskania przychodów w następnych miesiącach roku podatkowego aż do całkowitego rozliczenia w postaci pomniejszenia kosztów. Od miesiąca września 2004 r. spółka z o.o. powinna dokonywać miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, które będą obliczane według przyjętej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 proc. rocznie. Kwota tak obliczonego odpisu amortyzacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Miesięczna kwota odpisu amortyzacyjnego będzie zatem wynosiła 375 zł (45 000 zł x 10% : 12 miesięcy = 375 zł). Spółka z o.o. jest jednak zobowiązana od kwoty 40 500 zł obliczyć odsetki na 14 sierpnia 2004 r. w wysokości 0,1 proc. za każdy dzień zwłoki. Odsetki te wynoszą 14 823 zł (40 500 zł x 0,1% x 366 dni = 14 823 zł). Odsetki te na- leży wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego do 20 września 2004 r. Odsetki te stanowią jednak koszt uzyskania przychodu na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Należy także pamiętać, że błędna prognoza w kwalifikowaniu majątku trwałego pozbawia spółkę możliwości podwyższenia liniowej stawki amortyzacyjnej bądź dokonywania odpisów przy zastosowaniu metody degresywnej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »