| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

W okresie od kwietnia do września 2004 r. spółka akcyjna poniosła wydatki na wytworzenie we własnym zakresie budynku produkcyjno-biurowego w łącznej kwocie 365 862 zł. Ponoszone wydatki w tym okresie nie stanowią kosztu uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Kosztem uzyskania przychodu będą natomiast odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości początkowej budynku w kwocie 365 862 zł.
Podatnik nabył w lutym 2004 r. komputer za kwotę 14 000 zł netto. Komputer został wprowadzony do użytkowania w marcu 2004 r. Przyjęto stawkę amortyzacyjną w wysokości 30 proc. Komputer został sprzedany w październiku 2004 r. – po 8 miesiącach od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych – za kwotę 12 000 zł. Odpis amortyzacyjny za okres użytkowania środka trwałego wynosi: 2800 zł (14 000 zł x 30% = 4200 zł : 12 miesięcy x 8 miesięcy). Dochód z tytułu sprzedaży środka trwałego wynosi: 800 zł [(12 000 zł – 14 000 zł) + 2800 zł = 800 zł].
Kwestia wydatków na nabycie środków trwałych jako kosztu uzyskania przychodu była także przedmiotem postępowań sądowych prowadzonych przed NSA:
• w wyroku z 27 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I SA/Łd 2230/98) NSA uznał, że przez wydatki na nabycie środków trwałych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa należy rozumieć wydatki poniesione na nabycie poszczególnych środków trwałych, a nie łącznie wydatki, które obejmują wszystkie środki trwałe nabytego przedsiębiorstwa.
• w wyroku z 28 maja 1999 r. (sygn. akt I SA/Lu 317/98) NSA orzekł, że przepisy podatkowe nie uzależniają zaliczenia w ciężar kosztów odpisów amortyzacyjnych od posiadania „stałego” dowodu rejestracyjnego pojazdu, lecz od tego, czy środek trwały jest użytkowany.
• w wyroku z 3 kwietnia 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 1051/96) sąd ocenił, że zakupiona koncesja stanowi prawo majątkowe, a zatem koszt nabycia tego prawa należy uznać za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji.
5.2. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu
Unormowania zawarte w ustawach podatkowych zawierają ogólne postanowienia, w myśl których kosztem uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Jednak w przypadku nakładów poniesionych na zakup środków trwałych, jako kosztu nie uznaje się wartości poniesionego wydatku. Kosztem uzyskania przychodów jest w takiej sytuacji odpis amortyzacyjny, który stanowi rozłożenie w czasie poniesionego wydatku na nabycie składnika majątku trwałego. Amortyzacja, podobnie jak inne kategorie kosztów, wpływa zatem na obniżenie poziomu dochodu do opodatkowania.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK